06 June 2019
Iste’dodli yoshlarni izlab topish va ularni ...
Iste’dodli yoshlarni izlab topish va ularni maqsadli tarbiyalash borasidagi ishlarni kuchaytirish kerak. Ilmni, tarbiyani to‘g‘ri qilsak, hamma ...
06 June 2019
 18 May 2019
Магистранты  Н.Б. Бобокулова,  М.С. Мизомов,  ...
Магистранты  Н.Б. Бобокулова,  М.С. Мизомов,  Бухарский инженерно- технологический     институт,  “Информационно-коммуникационные  системы ...
18 May 2019
 18 May 2019
                          ...
                                   Э.Б.Бобомуродов магистр, У.А.Саидмуратов руководитель.                        Бухарский инженерно - ...
18 May 2019
 18 May 2019
Vaxabov Aziz – Bux DU Tarix fakulteti magistri ...
Vaxabov Aziz – Bux DU Tarix fakulteti magistri Har bir xalqning tarixida buyuk siymolar hukmronlik qilgan davrlar mavjuddir. Bu siymolar o’zlari ...
18 May 2019
 18 May 2019
                                     Бух.Ду ...
                                     Бух.Ду Жисмоний маданият таълим йўналишининг                       II-босқич магистри М.З. Джураева   ...
18 May 2019
 18 May 2019
Жамилова Н.  магистр.гр. М8-17 ЮМБКТ, ...
Жамилова Н.  магистр.гр. М8-17 ЮМБКТ, Руководитель доц. Темирова М.И. (БухМТИ) Аннотация В статьи приведены история создания полимерных ...
18 May 2019
 18 May 2019
Жамилова Н.  магистр гр. М8-17 ЮМБКТ, ...
Жамилова Н.  магистр гр. М8-17 ЮМБКТ, Руководитель доц. Темирова М.И. (БухМТИ) Аннотация В статьи приводятся основные  технологические приемы ...
18 May 2019