Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Абдалова З.Т. И?тисодий география

Абдалова З.Т. И?тисодий география

0.0/5 rating (0 votes)

M azkur о ‘quv qo‘llanm ada iqtisodiy geografiyaning nazariy asoslari, dunyo iqtisodiy geografiyasi va undagi o ‘zgarishlar, 0 ‘zbekistonining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining hozirgi holati, tabiiy sharoiti va resurslari, aholisi va demografik vaziyati, transport va infrastrukturasi, tashqi iqtisodiy aloqalari va iqtisodiy rayonlariga bar tom onlam a baho berilgan. О ‘quv qo‘llanm a Oliy o‘quv yurtlarining iqtisodiyot va geografiya fakultetlari bakalavr, magistr va doktorantlariga. shuningdek, mintaqaviy iqtisodiyot va ijtim oiy-iqtisodiy geografiya kafedralari o ‘qituvchilari ham da mintaqaviy iqtisodiyot bilan bog’liq m uam m olarni hal etish va tadqiq etish bilan shug‘ullanadigan qator mutaxassis va tadqiqotchilarga m o‘ljallangan. 

Specifications

  • Mualliflar: ZULXUMOR TOIROVNA ABDALOVA ZULXUMOR NAZAROVNA TOJIYEVA
  • Primary Category: Tuproqshunoslik va geografiya
  • Turi: O`quv-qo`llanma
  • Til: O`zbek
  • 65.04(50*)
  • Nashr yili: 2013
  • Nashriyot: «IQTISOD-MOLIYA»
  • Sahifalar soni: 212 bet