Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Баратов П.  Умумий табиий география.

Баратов П. Умумий табиий география.

0.0/5 rating (0 votes)

0 ‘zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimida akademik litseylaming ahamiyati katta. Binobarin, litsey talabalarini o‘quv qo‘llanma va darsliklar bilan ta’minlash shu kunning talabi. „Umumiy tabiiy geografiya" o‘quv qo‘llanmasi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalariga moljallangan bo‘lib, Olam, Quyosh tizimi, Yer shari va unda sodir bolayotgan tabiiy-geografik jarayonlar, ayniqsa, geografik qobiq va uning geosferalari orasidagi o‘zaro aloqalari so‘nggi fan yutuqlari asosida bay on etilgan. Ushbu qoMlanmadan umumta’lim maktablarining o‘quvchilari hamda tabiiy geografiyaga qiziquvchi kitobxonlar ham foydalanishlari mumkin.

Specifications