Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Turizm asoslari

Turizm asoslari

5.0/5 rating 1 vote
164

Ushbu o ‘quv qo Hlanmada bozor munosabatlari sharoiti asosida turizmni rivojlantirishning asosiy tamoyiUari va turizm to ‘g ‘risidagi m e’yoriy hujjatlarberilgan. Mahalliy, milliy va hududiy turizmni rivojlantirishning tamoyiUari va metodlarini qo ‘Hash orqali sezilarli darajada iqtisodiy daromad olishga alohida e 'tibor berilgan. 0 ‘quv qo'llanma oliy o'quv yurtlarining iqdsodiy mutaxassisliklari bo'yicha bilim olayotgan talabalar, tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar, turizm kasb-hunar koUejlari о 'quvchilari hamda turizm sohasi bilan shug ‘ullanayotgan barcha xodimlarga mo'ljallangan. О ‘quv qo ‘llanma ayrim kamchiliklardan xoli bo ‘Imasligi mumkin. Kitobxonlaming bu boradagi barcha fikr-m u loh azaiari va ta k liß a ri m uallißar tom onidan minnatdorchilik bilan qabul qilinadi. 

Specifications

  • Mualliflar: Mirzayev Murotjon Ahmadjonovich,
  • Primary Category: Turizm
  • Til: O`zbek
  • Nashr yili: 2011
  • Nashriyot: Тошкент
  • Sahifalar soni: 288 bet