Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Hasanxoja Nisoriyning “Muzakkiri ahbob” tazkirasida Buxoro  adabiy muhiti talqini

Hasanxoja Nisoriyning “Muzakkiri ahbob” tazkirasida Buxoro adabiy muhiti talqini

0.0/5 rating (0 votes)
120

Mavzuning dolzarbligi. Sharq adabiyotida tazkira yozish an’anasi uzoq tarixga ega.Ana o’sha davr ichida tazkira mazmun va shakl jihatdan kattagina o’zgarishni boshidan kechirdi.Tazkira adabiy janr sifatida Sharq adabiyotida qadimiy davrlarda yuzaga kelgan hamda uning qat’iy ko’rinishlari shakllangan. IXX asrdagi arab adabiyotshunosligida Abu-Abdulloh Ibn Salom al-Jumahiyning “Tabaqot ash-shuaro”, Abu Mansur as Saolibiyning “Yatimat at-dahr ” kabi ko’plab tazkirlari yaratilgan. 

Specifications