Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Voyaga etmaganlarning zhinoyatlari oldini olish

Voyaga etmaganlarning zhinoyatlari oldini olish

0.0/5 rating (0 votes)

Mavzuning dolzarbligi.  O’zbekiston Respublikasida bola huquqlari va erkinliklarini ta’minlash, farzandlarimizning qonuniy manfaatlarini muhofaza etish masalasi davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan. Prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlaganidek: «Farzandlarimiz bizdan ko’ra bilimli, kuchli, dono va, albatta, baxtli bo’lishlari shart»[1], «...barcha ezgu niyatlarimizning markazida farzandlarimizni xam jismoniy, xam ma’naviy jixatdan sog’lom qilib o’stirish, ularning baxtu saodati, farovon kelajagini qurish, dunyoda xech kimdan kam bulmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi, ...»[2].[1] Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Т.7. -Т.: Ўэбекистон, 1999, 290-бет.

[2] Каримов И.А. “Ўзбекистон Конституцияси - биз учун демократик тараққиёт йулида ва фуқаролик жамиятини баро этишда мустаҳкам пойдевордир. - Т.: Ўзбекистон, 2009. - 23 б.

Specifications