Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Sonli avtomatlarning arifmetik va mantiqij asoslari.  mantiqij  algebraning asosij qonunlari. axborotlarni fizik tasvirlash

Sonli avtomatlarning arifmetik va mantiqij asoslari. mantiqij algebraning asosij qonunlari. axborotlarni fizik tasvirlash

0.0/5 rating (0 votes)
113

Darslikning II jildida predikatlar mantiqi, matematik nazariyalar, algoritmlar, matematik mantiqning texnikaga tatbiqi, matematik mantiq fiinksiyalarini minimallaslitirish muammosi, graflar nazariyasining elementlari, tarmoqlar va tarmoqdagi oqimlar bayon qilingan. Darslikning 1 jildida to'plam lar haqida umumiy tushunchalar. kombinatorika elementlari, iiiulohazaiar aige'brasi va mulohazalar hisobi kabi masalalar bayon qilinlan edi. Mazkur darslik oliy o'quv yurtlarining 5460100 - m atem atika, 5480100 - am aliy m atem atika va inform atika, 5140100 - m atem atika va inform atika, 5521900 - inform atika va inform atsion texnologiyalar, 5140900 - kasb ta ’limi (inform atika va axborot texnologiyalari), 5811200 — servis (axborot servisi), 5522200-telekom m unikatsiya bakalav rlik yo‘nalishlari hamda 5A460104, 5A480101, 5A480107 va 5A480108 magistratura mutaxassisliklari bo'yicha ta’lim olayotgan talabalarga mo'ljallangan. Kitobdan magistrantlar, aspirantlar hamda radiotexnika. elektrotexnika va amaliy matematika sohalarida ishlayotgan muhandislar, matematiklar va mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin

Specifications

  • Mualliflar: H. T. To‘rayev, I. Azizov
  • Primary Category: Ma`ruza matnlari
  • Turi: Darslik
  • Til: O`zbek
  • Nashr yili: 2011
  • Nashriyot: Toshkent
  • Sahifalar soni: 272