Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Splajn yaqinlashtirish.splajn interpolyatsiyalash

Splajn yaqinlashtirish.splajn interpolyatsiyalash

0.0/5 rating (0 votes)
137

Matematikadan biz ko‘phadlarni hisoblashni turli hil usullarni o‘rgandik.Shu berilgan ko‘phadlarni dastur yo‘li bilan yechishning bir necha usullari bor. Shu bilan birga Lagranj va Nyuton usullarini ko‘rib chiqamiz. Informatika fanining kelib chiqishi uning uch tarkibiy qismi algoritm, dastur va hisoblash vositalarining paydo bo‘lishi va rivojlanishi bilan bog‘liq. Kishilik jamiyatida hisoblash ishlari boshlangan davr dek qo‘shish,ayirish kabi algaritm amallardan, keyinchalik esa ko‘paytirish bo‘lishdan foydalanilgan.Bu amallar o‘sha davrga taalluqli bo‘lgan algaritmlar asosida bajarilgan.hisoblash ishlari uchun zarur bo‘lgan axborot hajmini oshishi ,qulning barmoqlaridan farqli o‘laroq yangi turdagi hisoblash vositalarini yaratishda sabab bo‘lgan.XIX- asr oxiri XX- asr boshlarida fanlarning yangi yo‘nalishlari va yangi fanlar paydo bo‘lishi ishlov berish uchun zarur bo‘lgan axborot hajmini keskin oshib ketishiga olib keldi.XX- asr o‘rtalarida yaratilgan axborotlarni avtomatik ishlov qurilmasi-elektr hisoblash mashinalari katta hajimdagi axborotni saqlab turish va katta tezlikda ishlov berishimkoniyatini tug‘diradi. Buning natijasida murakkab ilmiy texnik masalalarni (atom energiyasi kosmosnio‘zlashtirish ob-havoni boshorat qilish, …) yechish ularni tahlil qilish mumkin bo‘lib qoldi .Demakqo‘yilgan masalani to‘g‘ri yechish uchun zarur bilim va maxorat ,EHM tushunadigan dastur va EHMning o‘zi bir butunning uch qismi o‘rganishimiz kerak fanning tarkibidir. Berilgan ko‘phadlarni ham huddi mana shu usullar asosida yechiladi.Bu usullar interpolyatsilash asosida yechiladi. Bu usullarda yechish algoritmlari bo‘lib, ularni Turbo Pascal dasturlash tilida yecha olamiz. Ushbu kurs ishida interpolyatsiyani yechishning Lagranj va Nyuton usuliga to‘xtalib o‘tamiz. Va shu kurs ishimda men Lagranj va Nyuton usullarini o‘rganaman va usullardan qaysi birida yechim aniqroq chiqishini ko‘rsatib o‘tishga harakat qilaman

Specifications