Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Pedagogika. 1-qism

Pedagogika. 1-qism

5.0/5 rating 1 vote

D arslikdan pedagogika, shuningdek, m uayyan m avzu larn i o'rganishda, nopedagogik yo ‘nalishda fa o liy a t olib borayotgan oliy о ‘quv yurtlari, о 'rta maxsus k a sb ta ’lim i m u a ssa sa la rin in g p ed a g o g -x o d im la ri, ta la b a la r h am da ilm iy izlanuvchilar foydalanislilari mumkin

Specifications

  • Mualliflar: M.Toxtaxojayeva
  • Primary Category: Pedagogika
  • Turi: Darslik
  • Til: O`zbek
  • 74
  • Nashr yili: 2010
  • Nashriyot: TOSHKENT
  • Sahifalar soni: 400