Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Grey

Written by

Grey - ionlovchi nurlanishning modda tomonidan yutilgan energiya miqdorini anihlaydigan fizik kattalik.(qarang, nurlanish dozasi.)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gramm

Written by

Gramm - XBSdagi massa o`lchov birligining 1000 dan bir qismi. (1 g = 0, 001 kg)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gradus

Written by

Gradus - tekis burchakning o`lchov birligi va xaroratning o`lchov birligi. Xaroratni aniqlayotganda seltsiy shkalasi bo`yicha yoki absolyut shkala bo`yicha deb aniqlik kiritiladi. Burchakni o`lchaganda xam gradusda yoki radianda deb aniqlik kiritiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gradient

Written by

Gradient (lotincha-odimlovchi)-fizik kattalikning fazoda o`zgarishini o`lchovchi miqdor. Masalan: xarorat gradienti, bosim gradienti, elektr maydoni gradienti.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Grvitatsion doimiy

Written by

Grvitatsion doimiy G =6,67.10 - 11m3/kgsek2

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gravitatsiya

Written by

Gravitatsiya - tortishish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gormonik tebranish

Written by

Gormonik tebranish - tebranma xarakatning sodda turi bo`lib sinus (yoki kosinus) qoidasiga asosan tebranadi. Eng sodda ko`rinishi x=АSin (wt+φ) shaklida bo`lib, bunda x - jismning t - vaqtdagi xolati, А - amplituda, w - siklik chastota, w=2Pv, v - chastota, ya`ni 1 s dagi tebranishlar soni. φ- boshlangich faza. π = 3,14

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gorizont

Written by

Gorizont - shaxs turgan joyda yer radiusiga perpendikulyar (tik) o`tkazilgan tekislik. Shaxs bu tekislikni o`ziga nisbatan eng uzoq nuqtalarini ufq, “uzoq gorizontda” deyiladi.

Page 1 of 46