Powered by Joomla CMS.

Arxivni ko`chirish - Arxivlarni kategoriya bo`yicha ko`rish

Arxivni ko`chirish Files - Kerakli arxivni tez yuklash

Internet uchun masalalar

Updated on 16 Yanvar 2014

  • Yozma ish

8-sinfda milliy istiqlol g`oyasini o`qitish metodikasi

Updated on 22 Noyabr 2013

  • 8-sinfda milliy istiqlol g`oyasini o`qitish metodikasi o’rganilgan.