Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Monday, 14 June 2021 07:39

Texnologiya va uning o'qitish metodikasi

Written by
Rate this item
(0 votes)

Барча макон ва замонларда теран фикрли та'лим берувчилар та'лим олувчиларнинг кызыкишлари, интилишларини хисобга ольган холда джамият равнаки учун хизмат кила оладиган максадли таджрибалар о`тказиматишган аджикишан-муай кусаниш

Kichik maktab o`quvchilarining mehnat ta'limi jarayonida «кузатиш qobiliyatini mashq qildirish» imkoniyatlari katta. Bular materialga ishlov berish jarayonida uning o`zgarishini kuzatish, turli asboblarning turli ishlab chiqarish hamda mehnat vaziyatlarida ish xususiyatini kuzatish, mehnat operatsiyalarining maxsadga muvofiqligini amalashdir ani. O`zining hamda o`rtoqlarining ishini kuzatish orqali o`quvchilar konstruktorlik yechimlarini, tayyor buyum va ularning detallari pardozining bajarilish usullari va sifatini taqqoslaydi, solishtiradi, baholaydi. йордамчи ва ишлов бериш операциалари, мехнат усулларининг содда, кулай ва осонлиги, ишга сарфланувчи вакт микдори каби ко'рсаткичлар о`квчилар назаридан четда колмайди.

Read 163 times