Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Корхоналарда махсулот ракобатбардошлигини ошириш йуллари

Корхоналарда махсулот ракобатбардошлигини ошириш йуллари

0.0/5 rating (0 votes)

Mavzuning dolzarbligi. O’zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni liberallashtirilishi ishlab chiqarish vositalari bozorining yanada o’zgartiriHshi va zamonaviylashtirilishini, shunga yarasha raqobatchilik muhitining shakillantirishni nazarda tutadi. Respublikada amalga oshirilayotgan keng miqiyosdagi isloxatlar butun xo’jalik mexanizimining o’zgartirilishi va qaytadan tashkil etilishi, iqtisodiyotni boshqarish jarayonlarining barcha tarkibiy qisimlarining tubdan hozirgi zamon talablari bo’yicha qayta qurilishini talab qiladi. Zero Prezidentimiz ta’kidlaganlaridek, “Bugungi kunda ko’plab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida etakchi o’rin tutadigan mamlakatlar tajribasi shuni so’zsiz isbotlab bermoqdaki, raqobatdoshlikka erishish va dunyo bozorlariga chiqish, birinchi navbatda iqtisodiyotni izchil isloh etish, tarkibiy jihatdan o’zgartirish va diversifikatsiya qilishni chuqurlashtirish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi korxona va ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini ta’minlash, faoliyat ko’rsatayotgan quvvatlarni modernizatsiya qilish va texnik yangilash jarayonlarini tezlashtirish hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

Specifications