Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Interferometr

Written by

Interferometr - interferentsiya xosil qiluvchi va kuzatuvchi murakkab optik asbob, jism sirti tekisligini o`lchashda xam ishlatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Interferentsiya

Written by

Interferentsiya (lotincha - inter - o`zaro, fer - urinish, aralashish) - kogerent to`lqinlar bir biri bilan to`qnashib amplitudasining (ustma-ust tushib) kuchayishi yoki susayishi. To`lqin chastotasi, amplitudasi bir xil bo`lib fazalari farqi xisobiga interferentsiya kuzatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Inertsiya momentlari

Written by

Inertsiya momentlari - jismlarda massalar taqsimlanishini va aylanma xarakatdagi jismlar inertligini ifodalovchi kattaliklar jism massasi bilan aylanish o`qigacha bo`lgan masofani kvadratiga teng.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Inertsiya kuchi

Written by

Inertsiya kuchi - xarakatdagi moddiy jism tezlanishiga qarama qarshi yo`nalgan, jism massasi va tezlanishining ko`paytmasiga teng miqdor. Bu yerda tezlanish inertsiya koordinata sistemasiga nisbatan olingan (markazdan qochma kuch xam deyiladi)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Inertsiya qonuni

Written by

Inertsiya qonuni - mexanika qonuni, unga ko`ra xar qanday jismga boshqa jismlar ta`sir etmasa jism o`zining tinch yoki tekis va to`g`ri chiziqli xarakatini saqlaydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Inertsial sanoq sistemasi

Written by

Inertsial sanoq sistemasi - inertsiya qonunlariga bo`ysunadigan sanoq sistemasi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Inertsiya

Written by

Inertsiya (lotincha - inertio - xarakatsizlik) inertlik - moddiy jismning xossalaridan biri. Shu xossasi tufayli jism o`z xolatini: tinch yoki to`g`ri chiziqli tekis xarakatini saqlay oladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Induktsiya inductio

Written by

Induktsiya (lotincha inductio - tug`ilish, qo`zg`atish) - zaryadlangan jismning elektrostatik maydoni ta`sirida zaryadsiz jismning zaryadlanishi.