Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Induktsion tok

Written by

Induktsion tok - yopiq konturda o`zgaruvchan magnit maydoni xosil qiladigan tok.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Induktivlik g`altagi

Written by

Induktivlik g`altagi - sig`imi va aktiv qarshiligi ancha kichik bo`lgan xolda katta induktivlik xosil qiladigan spiralsimon o`tkazgich. Bir tolali, ko`p tolali, silindrsimon, toroid, to`rtburchak shakllilari ko`p uchraydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Induktivlik

Written by

Induktivlik - elektr konturida (g`altakda) tok kuchining vaqt birligi ichida bir birlikka o`zgarishi natijasida konturda paydo bo`ladigan E, Yu. K. Induktivlik birligi genri. Gn.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Indikator indikator

Written by

Indikator (lotincha indikator - ko`rsataman, aniqlayman) - biror jarayonning, xodisaning borishini, kuzatilayotgan ob`ektning (narsaning) xolatini aks ettiruvchi asbob, qurilma, element. indikatorlar vazifasiga ko`ra xilma xil.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Impulslar texnikasi

Written by

Impulslar texnikasi - elektr impulslarini xosil qilish, o`zgartirish, o`lchash, qabul qilish ishlari bilan shug`ullanadigan soxa.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Impuls

Written by

Impuls (lotincha-zarba, turtki) - 1) mexanikada impuls - xarakat miqdorini o`lchovchi. U vektor kattalik bo`lib jism massasini uning tezligiga ko`paytmasiga teng kattalikdir. 2) to`lqin impulsi - bir tebranishning muxitda yoki fazoda tarqalishi. Masalan tovush impulsi, elektr impulsi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izoxorik jarayon

Written by

Izoxorik jarayon (yunoncha-xora - joy, makon, fazo) - modda (gaz) xajmi o`zgarmay turganda uning xarorati bilan bosimi orasidagi bog`lanishni ifodalovchi xolatlar. Bu xolatlarni ifodalovchi grafik - chiziqlar “izoxora”deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izotop

Written by

Izotop (yunoncha - topos - joy, o`rin) - zaryadi bir xil, massalari xar xil bo`lgan kimyoviy elementlar.