Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izotermik jarayon

Written by

Izotermik jarayon - o`zgarmas xaroratda (temperaturada) yuz beradigan fizik xodisa. O`zgarmas xaroratda suyuqlik qaynashi, qattiq jism erishi, gazlarni siqish, kengaytirish xodisalari bunga misol bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izoterma

Written by

Izoterma - izotermik jarayon grafigi

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izolyator

Written by

Izolyator - elektr tokini yoki issiqlikni yomon o`tkazadigan yoki o`tkazmaydigan modda.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izobarik sirt

Written by

Izobarik sirt - xamma nuqtasida atmosfera bosimi bir xil bo`lgan sirt.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izobarik jarayon

Written by

Izobarik jarayon - o`zgarmas bosimda yuz beradigan fizik jarayon.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izobara

Written by

Izobara - a) massa soni bir xil bo`lgan kimyoviy elementlar. b) izobarik jarayonni ifodalovchi grafik.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Izo isos

Written by

Izo (yunoncha isos - bir xil) - qo`shma so`z bo`lagi tenglik o`xshashlikni bildiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ideal suyuqlik

Written by

Ideal suyuqlik - Qovushqoqligi va issiqlik o`tkazuvchanligi yo`q deb faraz qilingan suyuqlik.