Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ideal kristall

Written by

Ideal kristall - zarralari fazoda qat`iy, muayyan tartibda joylashgan, fazoviy simmetriya xossasiga ega bo`lgan mukammal strukturali qattiq jism.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ideal gaz

Written by

Ideal gaz - molekulalari orasida o`zaro ta`sir kuchi yo`q deb faraz qilinadigan gaz.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ideal

Written by

Ideal (yunoncha idea so`zidan olingan) - biror narsani namunasi, kamoloti.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Zenit

Written by

Zenit (yo`l yo`nalish) - osmon sferasining kuzatuvchi shaxs boshi ustidagi nuqta. Shu nuqta va shaxs boshi orqali o`tgan chiziq “tik” (vertikal) chiziq bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Zaryadli zarralar tezlatgichlari

Written by

Zaryadli zarralar tezlatgichlari (ruscha uskoritel-tezlatgich) - elektron, proton, yengil ionlarning energiyasini ko`paytirish va kuchaytirish uchun ishlatiladigan murakkab fizik qurilmalar. Zaryadli zarrachalar kuchli eletr, magnit maydonidan o`tayotganda tezligi ortib, energiyasi tabiatda uchramaydigan katta qiymatlarga erishadi. Bunday qurilmalar siklotron, battatron, sinxrotron, fazatron, mikrotron nomlar bilan atalgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Zaryadli zarralar xisoblagichlari

Written by

Zaryadli zarralar xisoblagichlari (ruscha schyotchik-xisoblagich) - zaryadli zarralarni qayd qilish va energiyasini aniqlash uchun ishlatiladigan fizik qurilmalar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Zaryadlash qurilmasi

Written by

Zaryadlash qurilmasi - akkumulyatorlarni zaryadlash uchun o`zgarmas tok beruvchi qurilma. Davriy zaryadlash, uzluksiz va uzlukli zaryadlash, qo`shimcha, xamda qayta zaryadlash (katta, kichik) qurilmalari mavjud.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Zaryadning saqlanish qonuni

Written by

Zaryadning saqlanish qonuni - elektr izolyatsiyalangan berk sistemada zaryadlarning algebraik yig`indisi xar doim o`zgarmay qoladi. Masalan moddalarda kimyoviy (fizik) reaktsiyagacha qancha zaryad bo`lsa, reaktsiyadan keyin xam o`shancha zaryad bo`ladi.