Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidro

Written by

Gidro (yunoncha-hidros-suv) qo`shma so`zlarning bosh tarkibiy qismi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidravlika

Written by

Gidravlika (yunoncha-suvga oid) suyuqliklarning muvozanat va xarakat shartlari qonunlari xaqidagi fan, shu qonunlardan foydalanib gidrotexnikaning masalalari xal qilinadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gigroskopik suv

Written by

Gigroskopik suv - tog` jinslari zarralarining yuzasini yupqa qatlamini o`rab turuvchi bir molekulali suv.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gigrometr

Written by

Gigrometr - xavodagi suv bug`ining miqdorini aniqlaydigan asbob.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gigrograf

Written by

Gigrograf - xavo namligini uzluksiz qayd qiluvchi asbob.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gigro

Written by

Gigro (yunoncha-namlik) qo`shma so`zlarning tarkibiy qismi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Geomexanika

Written by

Geomexanika - yer po`stining mexanik xolatini va turli tabiiy ta`sirlar ostida sodir bo`ladigan jarayonlarni o`rganadigan fan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Generator

Written by

Generator (lotincha - ishlab chiqaruvchi) elektr energiyasi ishlab chiqaradigan yoki energiyani bir turdan ikkinchi turga aylantiradigan qurilma. Elektr energiyasi ishlab chiqarishdan tashqari biror maxsulot ishlab chiqaradiganlari xam bor (atsetemik, muz, bug`, gaz).