Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Optik aloqa

Written by

Optik aloqa - optik diapazondagi elektromagnit tebranishlar yordamida bog`lanadigan aloqa.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Optika

Written by

Optika (yunoncha-optike - ko`rish haqidagi fan) - fizikaning bo`limi, yorug`likning tabiatini, yorug`lik xodisalari qonuniyatlarini, yorug`lik bilan moddalarning o`zaro ta`sirini o`rganadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ommetr

Written by

Ommetr - o`tkazgich qarshiligini o`lchaydigan asbob.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Om qonuni

Written by

Om qonuni - o`tkazgichning biror qismidan o`tuvchi o`zgarmas tok kuchi I va o`tkazgichning uchlaridagi potentsiallar ayirmasi U ning o`zaro to`g`ri proportsionalligini aniqlovchi qonun U=IR. R - o`tkazgich qarshiligi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Okulyar

Written by

Okulyar (lotincha-okilus - ko`z) - optik asbob, sistemaning kuzatuvchi qaraydigan joyi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Obektiv objekt

Written by

Obektiv (lotincha objekt - narsa) - optik asbob, bir necha linza va ko`zgulardan iborat qismning oldi, narsani ko`ruvchi qismi. Masalan: mikroskopni obektivi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nyuton qonunlari

Written by

Nyuton qonunlari - klassik mexanika asosini tashkil qilgan 3 ta qonun.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nyuton xalqasi

Written by

Nyuton xalqasi - yassi sirtga tegib turgan qabariq linzadan o`tayotgan yorug`likning qaytishidan xosil bo`lgan intenferentsion xalqasimon yo`llar.