Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nasos

Written by

Nasos - gaz va suyukliklarni bosim ostida co`rish va xaydash uchun ishlatiladigan qurilma.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Nano

Written by

Nano -10 -9 ni bildiradi. Nanometr = 10 -9 metr.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Monoxromatik nur

Written by

Monoxromatik nur - muayyan va o`zgarmas elektromagnit to`lqini (bir xil rang).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mono

Written by

Mono (yunoncha - monos - bir, yagona) - ko`shimcha so`z bo`lagi bir, yagona, yolg`iz ma`nosini beradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Molekulyar fizika

Written by

Molekulyar fizika - fizikaning xar xil agregat xolatdagi moddalarning xususiyatlarini ularning molekulyar tuzilishi asosida tekshiradigan, o`rganadigan bo`limi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Molekulyar og`irlik

Written by

Molekulyar og`irlik - molekulyar massa - molekula massasini ifodalovchi miqdor.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Molekulyar generator

Written by

Molekulyar generator - kogerent elektromagnit to`lqinlarni molekulalarning majburiy kvant o`tishlari hisobiga generatsiyalaydigan maxsus qurilma (mazer).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Molekula

Written by

Molekula (lotincha-molek - massa) - muayyan moddaning xamma kimyoviy xossalariga ega bo`lgan eng kichik bo`lagi, bir xil yoki xar xil atomlardan tashkil topishi mumkin.