Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Modulyatsiya

Written by

Modulyatsiya - fizika va radiotexnikada biror doimiy jarayonni ifodalovchi kattalikni ma`lum qonun asosida vaqt bo`yicha o`zgartirish. Modulyatsiya tashqi ta`sir yordamida amalga oshiriladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Modul

Written by

Modul (elektronikada) - radioelektron apparatlarning mustaqil funktsional o`zagi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikrofotometr

Written by

Mikrofotometr (mikrodensitometr) - fotosur`atlarning kichik qismidagi optik zichlikni o`lchaydigan asbob. Аstronomiyada, optik usul bilan tovush yozishda, spektroskopiya, rentgenogramma v boshqalarda ishlatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikrofon

Written by

Mikrofon - tovush tebranishlarini elektr tebranishlariga aylantirib beruvchi asbob.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikrotron

Written by

Mikrotron - eletronlarning siklik rezonans tezlatkichi. Unda elektronlar bir jinsli o`zgarmas magnit maydonida, rezonatorning yuksak chastotali elektr maydonida aylanma xarakat qilib tezligini ortiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikroskop

Written by

Mikroskop (yunoncha-skopeo-qarayman) - zarrabin, ko`zga ko`rinmaydigan juda kichik mayda narsalarni kattalashtirib ko`rsatadigan optik asbob. Mikroskop ishlatish soxasi va tuzilishiga ko`ra xilma-xil bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikron

Written by

Mikron - metrning milliondan bir qismi - μ xarfi bilan belgilanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikrometr

Written by

Mikrometr - metrning mingdan va undan kichik bo`lagini o`lchash uchun ishlatiladigan asbob.