Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikroamper

Written by

Mikroamper - elektr toki kuchining kichik o`lchov birligi (1 amperning milliondan bir qismi).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mikro

Written by

Mikro (yunoncha- mikros - kichik) - qo`shma so`z bo`lagi; kichik, juda xam mayda ma`nolarni bildiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Messbaur effekti

Written by

Messbaur effekti - atom yadrolarining gamma kvantlarini (γ nurlarni) rezonans yutishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mexanika

Written by

Mexanika - moddiy jismlarning mexanik xarakati xaqidagi fizikaning bo`limi (fan).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mexanik xarakat

Written by

Mexanik xarakat - ma`lum kuch ta`sirida jismning vaqt o`tishi bilan fazodagi o`rnini uzluksiz o`zgartirishi. Mexanik xarakat tushunchasi fazo, vaqt va xarakatlanuvchi jism, muxit, unga beriladigan kuchga bog`liq.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mexanik kuchlanish

Written by

Mexanik kuchlanish - deformatsiyalanuvchi jismda tashqi ta`sir tufayli ichki kuchlarning o`zgarishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mexanizm

Written by

Mexanizm (yunoncha-mexane-mashina) - bir yoki bir necha jism xarakatini boshqa jism xarakatiga aylantirib beruvchi moslama (moslamalar sistemasi).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Metr

Written by

Metr (yunoncha-metron- o`lchov) - XBSda bir metr kripton - 86 elementining (atomining) 2 R, 10 va 5 R, energetik satxlar orasidagi o`tishiga mos keladigan (o`tishida xosil bo`ladigan) nurlanish to`lqin uzunligining (vakuumdagi) 1650763,73 tasiga teng uzunlik, m bilan belgilanadi. 1 m = 39,71 dyum = 3.281 fut = 1.6 arshin.