Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Metall

Written by

Metall (yunoncha-metallan-kon, metalleko-qaziyman, yerdan qazib olaman) - qattiq xoldagi, kristall tuzilishdagi moddalar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mezon

Written by

Mezon (yunoncha-mesos-o`rta, oraliq ) - o`zaro kuchli ta`sirlashadigan zarralar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mega

Written by

Mega (yunon - megos- katta) - qo`shma so`z bo`lagi fizik kattaliklarda “bir million” ni bildiruvchi qo`shimcha. Masalan: megaom, megagerts, megaelektrovolt (MEV).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mashinasozlik

Written by

Mashinasozlik - og`ir sanoatning xalq xo`jaligi uchun mashinalar, jihozlar, apparatlar va asboblar, madaniy-maishiy mollar, hamda mudofaa qurollari ishlab chiqaradigan tarmoqlari majmui.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mashina va mexanizmlar dinamikasi

Written by

Mashina va mexanizmlar dinamikasi - mashina va mexanizmlar nazariyasi fanining bir bo`limi, unda mashina va mexanizmlar xarakati, ularga ta`sir etuvchi kuchlar munosabati o`rganiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Written by

Mashina va mexanizmlar nazariyasi - mashina va mexanizmlarni tadqiq etish va loyihalashning umumiy metodlari haqidagi fan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mashina

Written by

Mashina (lotincha - mashina - inshoat) - biror ishni bajarish yoki energiya, materiallar va informatsiyani bir turdan ikkinchi turga aylantirish uchun mo`ljallangan qurilma.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Materiya

Written by

Materiya (lotincha - materiya - modda) - bizni o`rab olgan borliq. Materiya umuman ikki ko`rinishda mavjud: moddiy va maydon ko`rinishida.