Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Maksvell

Written by

Maksvell - magnit oqimining o`lchov birligi mks (mks - magnit induktsiyasi 1 gauss bo`lgan maydon kuch chiziqlariga tik joylashgan konturning 1 sm kvadrat yuzasidan 1 sek.da o`tgan magnit oqimi, XBSdan tashqari sistemada).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Makro

Written by

Makro (yunoncha - makros - katta, uzun) - qo`shimcha so`z bo`lagi. Masalan: makrojism, makrodunyo.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Makon

Written by

Makon - fizik jismlarning band etgan joyi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Maydon

Written by

Maydon - fizikaning asosiy tushunchalaridan biri. Maydon so`zining fizik ma`nosi shundaki, moddiy bo`lmagan borliqning (materiyaning) ko`rinishidir. Masalan: gravitatsiya maydoni, elektr, magnit, biologik maydonlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnitofon

Written by

Magnitofon - tovushni magnit lentasiga yozib olish va qayta eshitish uchun yasalgan qurulma.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnitooptika

Written by

Magnitooptika - magnit maydoni ta`sirida muhitning optik ta`siri, xossalari o`zgarishini o`rganuvchi fizikaning bir soxasi. Magnit maydonidan yorug`lik o`tkazilganda qutblanish tekisligining aylanishi, spektor chiziqlarining qo`shimcha chiziqlariga aylanishi… kabilar ro`y beradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnitodinamika

Written by

Magnitodinamika - vaqt bo`yicha o`zgaruvchan magnit maydonida moddalarning magnitlanish xususiyatlarini tadqiq etuvchi fan soxasi. Masalan: o`zgaruvchan magnit maydonida ishlaydigan asbob va qurulmalardagi ferromagnit materiallar magnit xossalarining magnit chastotasiga munosabati.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Mangitodefektoskopiya

Written by

Mangitodefektoskopiya - ferromagit material va buyumlarning nuqsonli joyini topish usuli. Nuqsonli joylarda vujudga keladigan magnit maydoni buzulishlarini tekshirishga asoslangan.