Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnitogidrodinamik generator MGD

Written by

Magnitogidrodinamik generator MGD - generator - energetik qurilma. Magnit maydonida xarakatlanadigan jism (suyuq yoki gazsimon elektr o`tkazuvchi muhit) ning energiyasini bevosita elektr enerigiyasiga aylantirib beradi. Elektr o`tkazuvchi muhitning xarakati magnit gidrodinamika qonunlari bilan ifodalanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnitlovchi kuch

Written by

Magnitlovchi kuch - elektr tokining magnit ta`sirini xarakterlovchi kattalik. U elektr zanjirlarida qo`llaniladigan E.Yu.K ga o`xshaganligi uchun, ba`zan magnit yurituvchi kuch (M.Yu.K) deb xam yuritiladi F=∫Hdl, bunda dl kontur yuzasining elementar bo`lagi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnitlanish

Written by

Magnitlanish - magnit maydonidagi jismning magnit xolatini ifodalovchi kattalik. Magnitlanish miqdor jixatdan, jism magnit momentining jism xajmi nisbatiga teng: Z=M/V

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit qutbi

Written by

Magnit qutbi - magnitlangan jism sirtining ma`lum qismi. Shartli ravishda magnit kuch chiziqlari chiqish tomon-shimoliy qutbi, kirish tomon janubiy qutbi deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit qarshilik

Written by

Magnit qarshilik - magnit zanjirining xarakteristikasi. Magnit qarshilik magnit zanjiriga ta`sir etuvchi magnit yurituvchi kuch F ning zanjirda xosil qilingan magnit oqimi F ga nisbati bilan o`lchanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit sovitish

Written by

Magnit sovitish - paramagnit moddalarni adiabatik magnitsizlantirib 10K dan past temperaturalar xosil qilish. Magnit termometriya shu usul asosida 10K dan past xaroratni o`lchash metodi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit sirqishi yoki magnitostrikatsiya

Written by

Magnit sirqishi yoki magnitostrikatsiya - jismlar magnitlanayotganda shakl va o`lchamlarining o`zgarishi. Ferro magnit, ferimagnitlarda bu xodisa boshqalarga nisbatan kuchliroq bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit singdiruvchanlik

Written by

Magnit singdiruvchanlik - tashqi magnit maydon ta`sirida moddaning magnit momentini o`zgartira olishini ifodalovchi fizik kattalik. Birlik xajmdagi modda magnitlanishining (J) magnit maydon kuchlanganligi (H) ga nisbatiga teng kattalik. Odatda κ (lotincha - kapa) xarfi bilan belgilanadi.