Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit rezonans

Written by

Magnit rezonans - moddaning ma`lum bir uzunlikdagi elektro magnit to`lqinlarini intensiv kuchli yutishi. Magnit rezonans xodisasi asosan 4 turga bo`linadi: yadro-magnit rezonans, elektron paromagnit rezonans, ferromagnit rezonans, antiferromagnit rezonans.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit momenti

Written by

Magnit momenti - moddalarning magnit xossasini ifodalaydigan kattalik. Аtom, molekulalarning elektron qobiqlari, atom yadrosi elementar zarralar magnit momentiga ega.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit materiallar

Written by

Magnit materiallar - magnet maydonida to`yinguncha magnitlanadigan va qayta magnitlanadigan materiallar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit maydoni

Written by

Magnit maydoni - magnit momentli jismlar va xarakatlanayotgan zaryadli ob`ektlarga ta`sir qiladigan kuch maydoni yoki magnetik jismlarning ta`sir qiladigan kuch maydoni.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit linzalar

Written by

Magnit linzalar - aniq simmetrik magnit maydonini hosil qiluvchi qurilma. Magnit linzalar zaryadli zarralarni yo`nalishini o`zgartirishda, to`plashda, sochishda ishlatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit induktsiya

Written by

Magnit induktsiya - magnit oqimi ta`sirida jismlarning magnit maydonini, magnit oqimini hosil bo`lishi. Magnit induktsiya maydon hosil bo`ladigan muhitning xossasiga bog`liq. Magnit induktsiya makroskopik (muhitga nisbatan tashqi) va mikroskopik (muhit molekulalari hosil qilgan) toklar vujudga keltirgan to`la magnit maydonining kuchlanganligidan iborat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit zaryadi

Written by

Magnit zaryadi - jismlarning magnit maydonlarini miqdoriy o`rganishda ishlatiladigan shartli ibora. Elektr zaryad tushunchasiga qiyoslab kiritilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Magnit zanjiri

Written by

Magnit zanjiri - magnit oqimini ma`lum tomonga yo`naltirib boradigan qurilma. Ferro - magnit jismlar ketma-ketligi.