Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Viskozimetr

Written by

Viskozimetr - suyuqliklarni qovushqoqligini aniqlaydigan asbob.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Vint

Written by

Vint - silindrsimon qattiq jismlarda balandlik bo`ylab o`zgarib boruvchi aylanma (pushta) bo`rtma sirtlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Vin nurlanish qonuni

Written by

Vin nurlanish qonuni - qora jismning nurlanish spektrida energiyaning taksimlanishi xaqidagi qonun.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Vibrator

Written by

Vibrator - tebranishlar xosil qiluvchi qurilma.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Vektor kattalik

Written by

Vektor kattalik - xam miqdori, xam yo`nalishi e`tiborga olinadigan fizik kattalik. Masalan: tezlik, tezlanish, kuch, elektr magnit maydoni kuchlanganliklari.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Veber

Written by

Veber - magnit okimining birligi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Vatt

Written by

Vatt - quvvat birligi. Bir vattdan ming marta katta quvvatni bir kilovatt, million marta kattani megovatt deb ataladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Vakuum

Written by

Vakuum - bo`shliq, atom, molekulalar o`ta siyrak bo`lgan joy