Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Beruniy Аbu Rayxon

Written by

Beruniy Аbu Rayxon. (973 - 1048 y) - buyuk entsiklopedist olim, ”mineralogiya” ”geodeziya” asarlari bizgacha yetib kelmagan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Betatron

Written by

Betatron - kuchli uyurmaviy elektr va magnit maydoni ta`sirida elektronlarni tezligini oshiruvchi qurilma.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Beta nur

Written by

Beta nur - radioaktiv nur bo`lib erkin elektronlardan iborat. Ionlashtirish xususiyatiga ega.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Bekerel

Written by

Bekerel - radioaktiv moddaning aktivligini o`lchaydigan XBS dagi fizik kattalik. 1 bekerel 1sekundda 1 ta parchalanishga teng.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Barometr

Written by

Barometr - xavo bosimini o`lchaydigan asbob, XBS qabul qilgunga qadar bosim “bar” birlikda o`lchangan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Barionlar

Written by

Barionlar - adronlar guruxiga kiruvchi zarrachalar, barionlarni massasi elektron massasidan 1000 - 2000 marta katta, bu guruxga nuklonlar va giperonlar kiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аlfa nurlar

Written by

Аlfa nurlar - radioaktiv nur, kuchli ionlashtirish xususiyatiga ega, musbat zaryadli geliy yadrosi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аssimilizatsiya

Written by

Аssimilizatsiya-dissimilizatsiya - modda almashuvi. Dissimilizatsiya - o`hshashlikni yo`qotish.