Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аssimilyatsiya

Written by

Аssimilyatsiya - singib ketish, yutilish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аpertura

Written by

Аpertura - optik sistemaning yorug`lik nurlarini o`tkazadigan teshigi. Linzalar bilan yoki diafragmalar bilan o`zgartirish mumkin.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аperiodik tebranish

Written by

Аperiodik tebranish - jism tebranma harakat qilayotganda muhitning ishqalanish kuchlari juda katta bo`lganda ro`y beradigan nodavriy tebranish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аnti

Written by

Аnti - teskari, qarama - qarshi, masalan, anti modda, antiproton.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аnod

Written by

Аnod - radiolampa, elektrolitlarda musbat zaryadlangan o`tgazgich. (kutb).

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аnniglyatsiya

Written by

Аnniglyatsiya - modda va antimodda qo`shilishi natijasida bir birini yo`q qilishi. Zarracha va antizarrachalar qo`shilib bir birini yo`q qilishi va yangi xolatning paydo bo`lishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аngstryom

Written by

Аngstryom - yorug`lik to`lqin uzunligi uchun ishlatiladigan o`lchov birligi. 1 А0 = 10 —10 metr.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аmplituda

Written by

Аmplituda - tebranma xarakatda jismning eng katta masofasi birligida o`lchanadi.