Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аmper

Written by

Аmper - soat - elektr tok kuchi 1 amper bo`lganda bir soat davomida o`tkazgichning ko`ndalang kesimidan o`tgan zaryad miqdori.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аmpermetr

Written by

Аmpermetr - elektr zanjirida tok kuchini o`lchaydigan asbob. Elektr zanjiriga ketma - ket ulanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аmper

Written by

Аmper - Xalqaro birliklar sistemasi (XBS)da elektr tokining o`lchov birligi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аmorf xolat

Written by

Аmorf xolat (yunoncha-shaklsiz) - modda xolatlari-dandan biri, moddaning bunday xolati kristall xolatdan farq qiladi va fizik xossalari barcha yo`nalishda bir xil bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аkustika

Written by

Аkustika - tovush xosil bo`lishi, tovush xossalarini o`rganuvchi bo`lim.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аkkumulyator

Written by

Аkkumulyator - elektr zaryadini xosil qiluvchi, to`plovchi mustaqil eletr manbai.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аkkomodatsiya

Written by

Аkkomodatsiya - ko`zning turli masofadagi narsalarni ochiq, ravshan ko`rishga moslashuvi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аynigan gaz

Written by

Аynigan gaz - zarralarning o`zaro kvantmexanik ta`siri tufayli xossalari klassik ideal gaz xossalaridan boshqacha bo`ladigan gaz.