Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аdsorbtsiya

Written by

Аdsorbtsiya - qattiq yoki suyuq modda sirtiga suyuq yoki gaz holdagi moddaning konsentratsiyalanishi (to`planish) yutilishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аdiabatik jarayon

Written by

Аdiabatik jarayon (yunon. adibatos - o`tmaydigan, berk) - idish ichidagi gaz tashqi muhit bilan issiqlik almashmay, ichki energiya hisobiga ish bajarishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аdiabata

Written by

Аdiabata - termodinamikaga oid grafik. Аdiabatik jarayonning grafigi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аdronlar

Written by

Аdronlar - massasi elektron massasiga nisbatan 140 - 1200 marta ko`p bo`lgan elementar zarrachalar gruppasi. Bu guruxga asosan pionlar, mezonlar, nuklonlar va giperonlar kiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аgrofizika

Written by

Аgrofizika - qishloq xo`jalik o`simliklariga fizik usulda ta`sir qilish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аgrar

Written by

Аgrar - undan foydalanishga, unga egalik qilishga oid faoliyat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аvtofazirovka

Written by

Аvtofazirovka - (zaryadli zarrachalarning siklik tezlatgichlardagi faza turgunligi) - siklotronlarda zarralar guruxining o`rtacha aylanish chastotasini o`zgaruvchan elektr chastotasiga avtomatik tenglashtirib turish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аvtomat

Written by

Аvtomat (yunoncha-o`z-o`zidan xarakatlanuvchi) - ma`lum ishdagi barcha jarayonlarni shaxsning ishtirokisiz o`zi bajaradigan mashina.