Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Golografiya

Written by

Golografiya - buyumlarning fazoviy (xajmiy) tasvirini olish usuli. Manbadan chiqqan va buyumdan qaytgan nurlar dastasining kesishishi natijasida fotoplastinkada interferentsion manzara xosil bo`lishiga asoslangan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Giper

Written by

Giper (yunoncha-odatdagidan ko`p) - qo`shma so`z bosh tarkibiy qismi, masalan: gipertovush, giperyadrolar ya`ni giperon elementar zarrachalar guruxi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Giroturbina

Written by

Giroturbina - yuqori bosimli suv bug`i bilan ishlaydigan qurilma.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidrostatik bosim

Written by

Gidrostatik bosim - suyuqlikning idish devorlariga yoki suyuqlik ichidagi jismga ko`rsatayotgan bosimi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidrostatika

Written by

Gidrostatika - muvozanatdagi suyuqlikning idish devoriga yoki suyuqlikga tushurilgan jismga ta`sirini o`rganadigan gidromexanikaning bir bo`limi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidroliz

Written by

Gidroliz (yunoncha-ajralish, parchalanish) - turli moddalar bilan suv o`rtasida o`zaro ta`sir, ion almashinuv reaktsiyasi va shu usulda kerakli moddani ajratib olish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidrodinamika

Written by

Gidrodinamika - gidromexanikaning bir qismi bo`lib u siqilmaydigan suyuqliklar xarakatini va ularni qattiq jismlar bilan o`zaro ta`sirini o`rganadigan bo`limi. Gaz xarakati tezligi tovushning shu gazdagi tezligidan ancha kichik bo`lganda gidrodinamika usullari gazlar xarakatiga xam tadbiq qilinadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Gidrogenerator

Written by

Gidrogenerator - gidrotrubina yordamida aylanadigan o`zgaruvchan tok generatori bo`lib u sinxron generatordir.