Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аvto

Written by

Аvto (yunoncha-o`zi, o`zim) qo`shma so`zning tarkibiy qismi. Masalan avto+mobil:yuklarni tashuvchi kichik mashina, avtokara, avtoklav - yuqori bosimda qizdirish, qaynatish uchun ishlatiladigan qozon.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аvogardo soni

Written by

Аvogardo soni - xar qanday moddaning bir molidagi molekula yoki atomlar soni. 6, 023. 10 23 ga teng.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аvia...

Written by

Аvia... (lotincha-qush) - qo`shma so`zlarning tarkibiy qismi. Аviadvigatel.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbsorbent

Written by

Аbsorbent - yutuvchi jism. (butun xajmi bo`yicha yutadi) Аdsorbent yuza qatlamida yutadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbsorbtsiya

Written by

Аbsorbtsiya (lotincha-yutilish) - eritma yoki gaz aralashmasidagi moddalarning qattiq yoki suyuq jismlarda yutilishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbsolyut temperatura

Written by

Аbsolyut temperatura - absolyut nol. minus 273, 16 selsiy shkalasidan boshlanadigon shkala.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbsolyut

Written by

Аbsolyut - (lotincha-shak shubxasiz), to`la, kamolotga yetgan, mutloq, cheklanmagan. Masalan absolyut xarorat - to`la, xatosiz.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbraziv materiallar

Written by

Аbraziv materiallar - mayda donador yoki kukinsimon juda qattiq materiallar, bunday materiallardan charxtosh, jilvir, qayroq va boshqa mexanik asboblar tayyorlanadi. Аbraziv materiallar: alyuminiy uch oksid (Al2O3), kremniy karbid (CiO2), bor karbid (B4C).