Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аblyatsiya

Written by

Аblyatsiya (lotincha-olib ketish) - bug`lanish va mexanik parchalanish natijasida kamayish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbiturient

Written by

Аbiturient - o`rta o`quv yurtini tamomlagan shaxs, oliy o`quv yurtiga kiruvchi shaxs ma`nosida xam ishlatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аberratsiya

Written by

Аberratsiya (lotincha-farqlanish) - yorug`lik nurlarining aberratsiyasi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Аbbreviatura

Written by

Аbbreviatura (lotincha-qisqartiraman) ma`lum tushunchani saqlagan xolda, o`sha tushunchani ifoda etuvchi so`zlarning bosh xarflaridan tuzilgan qisqartma so`z. Masalan “foydali ish koeffitsienti” F.I.K, “elektr yurituvchi kuch” E.Yu.K.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Fízika

Written by

Fízika (yunon. φυσικός — «tabiiy», φύσις (physis) — «tabiat») tabiiy borliq haqidagi fan bo`lib, koinotni tashkil etuvchi asosiy tarkiblarni, uning mohiyatini tushuntirib beruvchi maydon va uning xususiyatlarini o`rganadi. U quyidagi asosiy qismlardan iborat: Klassik mexanika; Elektrodinamika va klassik maydon nazariyasi; Kvant mexanikasi; Statistik fizika va termodinamika; Optika va spektroskopiya; Molekulyar fizika; Аtom fizikasi; Kvant maydonlar nazariyasi; Gravitatsiya va kosmologiya; Kalibrlangan maydonlar va supersimmetriya.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ish

Written by

Ish - energiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanishini miqdor jixatdan ifodalovchi fizik kattalik.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ichki energiya

Written by

Ichki energiya - jismning faqat ichki xolatiga bog`lig` bo`lgan energiya, jismni tashkil qilgan molekulalararo, zarrachalararo energiyalar yig`indisi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Issiqlik elektr markazi

Written by

Issiqlik elektr markazi (stantsiyalari) - issiqlik dvigatellari yordamida elektr energiyasi, issiq suv, bug` ishlab chiqaradigan issiqlik elektr stantsiyalari.