Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Fizik atamalar (364)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Issiqlik sig`imi

Written by

Issiqlik sig`imi - moddani 1oS isitganda u “yutadigan”, oladigan issiqlik miqdori.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Issiqliq

Written by

Issiqliq - materiya xarakatining shakli, mikrozarralarning betartib xarakati. Ish bajarmay energiya uzatish shakli. birligi Joul.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Island shpati

Written by

Island shpati - kaltsiy karbonatning (Sa SO2) kristali, rangsiz, shaffof kristall.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ionlanish chiziqli zichligi

Written by

Ionlanish chiziqli zichligi - dl elementar yo`lda zaryadlangan ionlantiruvchi zarracha xosil qilgan bir hil ishorali ionlar sonining shu masofaga nisbati bilan o`lchanadigan fizik kattalik. i = dn/dl bunda dn ionlar soni, i ionlanish chiziыli zichligi. Tabiiy radioaktiv izotoplprning zarrachalari (alfa, beta) havoda 1 metrda o`rtacha 2 - 8 million juft ion hosil qiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ionizatsiya potentsiali

Written by

Ionizatsiya potentsiali (ionlash potentsiali) - atom yoki atom sistemalaridan elektronlarni urib chiqarish uchun, umuman ularni ionlashtirish uchun zarur bo`lgan energiya, 1 - 35 elektrovolt orasida bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ionizatsiya kamerasi

Written by

Ionizatsiya kamerasi - ionlashtiruvchi nurlarni tekshirish va o`lchash uchun ishlatiladigan asbob.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ionizatsiya

Written by

Ionizatsiya (rus. ionizatsiya-ionlanish) - neytral atom va molekulalardan musbat va manfiy ionlar, erkin eletronlarni xosil bo`lishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ion

Written by

Ion - bir va bir necha elektronlarini yo`qotgan (musbat) yoki bir va bir necha ortiqcha eletronlari bo`lgan (manfiy) zaryadlangan molekula.