Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antiklinal

Written by

Antiklinal - (yunoncha anti - qarshi va klino - og`diraman) - qavariq tomoni yuqoriga qaragan Burma. Antiklinalning qayrilgan qavariq yeri antiklinal markazi, yon tomonlari - qanotlari deb ataladi. Markazida qadimiy jinslar, qanotlarida esa yoshroq jinslar bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antekliza

Written by

Antekliza (yunoncha anti - qarshi va klisis - og`ish) - platformalarda yer po`stining salgina ko`tarilgan gumbazsimon shakllari, gumbazsimon qirlar. Kengligi bir necha yuz km ga yetishi mumkin. Anteklizalar yer po`stining uzoq vaqt davomida asta-sekin ko`tarilishi natijasida hosil bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antarktika mintaqasi

Written by

Antarktika mintaqasi - janubiy qutb va uning atrofidagi geografik mintaqa. Antarktida materigi va uning atrofidagi orollar hamda dengizlarni o`z ichiga oladi. Antarktika mintaqasi iqlimining Yer sharida eng sovuq ekanligi, biologik hamda geokimyoviy jarayonlarning juda sustligi hamda muz landshaftlarining ustun turishi (85,5%) bilan xarakterlanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Antarktika

Written by

Antarktika (yunoncha anti - qarshi, arktikos - shimoliy) - janubiy qutb atrofidagi sovuq o`lka. Antarktikaga Antarktida materigi, Atlantika, Hind va Tinch okeanlarining shu materikka tutash qismlari, chunonchi, Uedell, Ross, Amundsen va Bellinsgauzen dengizlari, shuningdek, Antarktida yaqinidagi orollar kiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Aneroid, metal barometr

Written by

Aneroid, metal barometr - atmosfera bosimini o`lchash uchun ishlatiladigan asbob. Aneroidning asosiy ish qismi - ichidan havosi so`rib olingan elastik xususiyati yassi to`garak quticha. Havo bosimi o`zgarganda quticha o`z shaklini o`zgartadi (bosim oshganda quticha siqiladi, kamayganda kengayadi) va bu o`zgarish richaglar sistemasi yordamida shkala bo`ylab harakatlanuvchi strelkaga uzatiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Anemometr

Written by

Anemometr (yunoncha anemos - shamol, metreo - o`lchov) - shamol tezligini (ba`zan yo`nalishini ham) o`lchovchi asbob. Shamol tezligini shamol ta`sirida aylanuvchi kosachalarning aylanish sonlariga qarab monometrik usulda yoki elektro usulida ham aniqlash mumkin.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Angor

Written by

Angor - 1) hosili yig`ib-terib olingan ekinzor, masalan, bug`doypoya, arpapoya; 2) qadimiy maydon o`lchovi; turli joylarda turli sathni bildirgan. Odatda atrofi uvat bilan o`ralgan yaxlit ekin maydoni bir angor deyilgan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Angkiz kun

Written by

Angkiz kun - janubdan issiq shamol esgan, garzsel kelgan vaqtdagi jazirama kun, issiq ob-havo.