Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Absolyut

Written by

Absolyut (mutlaq) namlik -1 m.kub havodagi suv bug`i miqdori.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Absolyut geologik yosh

Written by

Absolyut geologik yosh - biror geologik hodisa sodir bo`lgan zamondan boshlab hozirgi davrgacha o`tgan vaqt. Absolyut geologik yosh ming va mln. yillar bilan hisoblanadi va minerallar tarkibiga kirgan radioak­tiv elementlarning (uran, toriy, va boshqalarning) parchalanishi, cho`kindilarning yotqizilish tezligi va lentasimon gil qatlamlarining soni hamda qalinligiga qarab aniqlanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Absolyut balandlik, mutlaq balandlik

Written by

Absolyut balandlik, mutlaq balandlik - yer yuzidagi muayyan nuqtaning okean o`rtacha sathi dan tik balandligi. Okean sathidan baland nuqtalar musbat belgi (+), past nuqtalar manfiy belgi (-) bilan belgilanadi. Absolyut balandlik nivelirlash yordamida aniqlanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Abraziya

Written by

Abraziya (lotincha abrazio - sidirish) - to`lqin ta`sirida qirg`oqning yemirilishi va tekislanishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Aborigenlar

Written by

Aborigenlar (lotincha aborigines - dastlabdan, boshdan) - 1) biror mamlakat, o`lkaning qa dimdan yashab kelayotgan tub aholisi; 2) o`simlik va hayvonlarning bir joyning o`ziga qadimdan xos bo`lgan mahalliy, jaydari nav va zotlari, avtoxton organizmlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Ablyatsiya

Written by

Ablyatsiya (latincha ablatsio- olib ketish) - 1) muzlik massasining erish, bug`lanish va mexanik parchalanish natijasida kamayishi; 2) nuragan tog` jinslarinipg oqar suv, muz, shamol yordamida ko`chishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Abbissal oblast

Written by

Abbissal oblast - okeanlarning 2000 m dan chuqur qismi. Abissal oblastda suv sekin harakat qiladi, harorati 0 darajaga yaqin va butunlay qorong`i bo`ladi. Quyosh nuri yetib bora olmaganligi va bosim katta bo`lganligidan abyssal oblastda bakteriya va sap­rofit suvutlardan boshqa o`simlik organizmlari yo`q. Sezgi organlari juda taraqqiy etgan ayrim hayvonlar uchraydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Abissal yotqiziqlar

Written by

Abissal yotqiziqlar - dunyo okeani tubining 90% qismida mayda hayvon organizmlarining skeletlaridan, quruqlikdan shamol yoki dengiz oqimi natijasida keltirilgan mineral zarrachalardan, kosmik changlardan hosil bo`lgan cho`kindilar. Bunday yotqiziqlar ko`pincha 3 km ortiq chuqurlikda paydo bo`ladi.