Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shlyuz

Written by

Shlyuz(gollandcha shlyuz, lotincha ekshlyudo - ushlab turaman, bo`laman) - sahi turlicha bo`lgan suv havzalarining biridan ikkinchisiga kema yoki sol o`tkazishga xizmat qiladigan gidrotexnik inshoot. Shlyuz daryolarga, kanallarga va dengiz portlariga quriladi. Shlyuz kema bemalol sig`adigan bir necha shlyuz kamerasidan iborat. Shlyuz kamerasining ikki tomonida temir darvoza bor. Kema shlyuzidan o`tayotganda ikki yonma-yon kamera suvi sathi tenglashtiriladi; kema bir kameradan ikkinchi kameraga o`tgandan so`ng orqadagi darvoza yopiladi; shundan so`ng shlyuzdagi suv kema kirishi kerak bo`lgan kamera suv sathi bilan baravarlashtiriladi, shundan so`ng kema shlyuzdan chiqadi; necha kamera bo`lsa, shu taqlidda davom etadi. Shlyuzdagi suv sathi devorlardagi maxsus quvurlar orqali suv oqizilib yoki kuchli nasoslar yordamida haydab ko`tari­ladi yoki pasaytiriladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shiblyak

Written by

Shiblyak - O`rta dengiz bo`yidagi o`lkalardagi va MDHning ba`zi bir joylaridagi bargini to`kadigan past bo`yli bo`ta va o`tlardan iborat chakalakzorlar. Bun­day bo`tazorlarda qoratikan, na`matak, do`lana, grebennik va boshqalar o`sadi. Odatda ular kesib yuborilgan o`rmonlar o`rnida pay­do bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shelf muzligi

Written by

Shelf muzligi - materikdan dengizga surilib tushib, taxminan qirg`oq sayozligigacha yetib borgan muzlik.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shelf

Written by

Shelf(inglizcha) - dunyo oke­ani tubining qirg`oqqa yaqin qismi;

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shahar atrof xo`jaligi

Written by

Shahar atrof xo`jaligi - shahar yoki sanoat markazi yaqinida joylashgan va shahar aholisini tez buziladigan oziq-ovsat mahsulotlari (sabzavot, kartoshka, ho`l meva, sut, tuxum va h.k.) bilan ta`minlashga ixtisoslashgan qishloq xo`jaligi korxonasi. Shaharni o`rab turgan va u bilan o`zaro aloqada bo`lgan hudud shahar atrof zonasi deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shahar

Written by

Shahar- aholisi asosan sano­at va savdo, shuningdek maishiy xizmat ko`rsatish, boshqaruv, fan, madaniyat shoxobchalarida mashg`ul bo`lgan yirik aholi punkti. Aholi punktlarining shahar kategoriyasiga o`tkazilishi asosan aholining soni va mashg`uloti, sanoat korxonalari va davlat uy-joy fondining mavjudligi, savdo va umumiy ovqatlanish, maktab, sog`liqni saqlash, kommunal xo`jalik va maishiy xizmat korxonalari hamda madaniy-maishiy xizmat muassasalari tarmoqlarinnng rivojlanganligiga bog`liq.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shag`al

Written by

Shag`al- tog` jinslarining oqar suv yoki dengiz to`lqini ta`­sirida silliqlangan parchalari. Kattaligi 2-10 sm bo`lgan silliq toshlar yirik. Shag`al 2-20 mm bo`lganlari mayda shg`al deyiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shaxta

Written by

Shaxta- yer osti ishlariga xizmat qilishga mo`ljallangan vertikal yoki qiya teshik (quduq). Shaxta tegishli qurilmalar bilan jihozlangan bo`ladi. Ba`zi bir shaxtalarning chuqurligi bir necha km ga yetadi. Yer ostidan qazilmalar chiqaradigan mustaqil korxonalar ham shaxta deyiladi.