Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Geografik atamalar (1685)

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shax

Written by

Shax(shax qatlam)- tuproqning ortiqcha nam sharoitda ma`­lum chuqurlikda vujudga keladi­gan zich qatlami. Og`ir tuproqlarda ko`p uchraydi. Suvning shimilishiga yo`l qo`ymay, tuproqning botqoqlanishiga sabab bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sharqirama

Written by

Sharqirama- sharshara so`zining sinonimi;

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sharshara

Written by

Sharshara - daryo suvining o`zandagi jarliklar otilib tu­shishi. Bunday jarliklar qattiq jinslardan tuzilgan joylarda vujudga keladi. Qator sharsharalar kaskad deyiladi. Eng mashsur sharsharalar Shimoliy Amerikadagi Niagara (51 m), Janubiy Afrikaning Zambezi daryosidagi Viktoriya (120 m);

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shartli yoqilg`i

Written by

Shartli yoqilg`i - issiqlik be­rish quvvati 7000 kkal/kg ga baravar deb qabul qilingan yoqilg`i. Shartli yoqilg`i turli yoqilg`ilarning issiqlik quvvatini taqqoslashga imkon beradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Sharlavuq

Written by

Sharlavuq - daryo, jilga va soylarning tezoqar joylari. Daryolar qattiq, tub jinslarni kesib o`tgan joylarda chuqurlatish eroziyasi kuchsiz bo`lib, o`zan keng va sayoz bo`ladi. Daryo bunday joylarda tez oqadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

«Shamol guli»

Written by

«Shamol guli» - muayyan vaqt davomidagi shamollarning yo`nalishi to`g`risida yaqqol tasavvur beradigan diagramma. «Shamol guli» chizish uchun markaziy nuqtadan gorizont rumblari bo`ylab to`g`ri chiziqlar tortiladi. Har bir chiziqning uzunligi shu yo`nalishdagi shamol­ning takrorlanishiga to`g`ri proporsionaldir; shundan so`ng chiziqlarning uchi birlashtiriladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shamol

Written by

Shamol- havoning yuqori bosimli joylardan past bosimli joylarga gorizontal yo`nalishdagi harakati. Shamol qaysi tomondan esishiga qarab nomlanadi. Bosimlar orasidagi farq qancha katta bo`lsa, shamol ham shuncha kuchli bo`ladi. Shamolning yo`nalishi va tezligi asboblar yor­damida aniqlanadi va Bofortning xalqaro shkalasi bo`yicha 0 dan 12 gacha ballar orqali baholanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

Shabnam

Written by

Shabnam- iliq havo kirib kelganda sovuq predmetlar (o`t, bo`ta, daraxt, tosh va b.) sirtida hosil bo`ladigan suv pardasi. Havo harorati 0 darajadan past bo`lganda muz pardasi hosil bo`ladi.