Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

ODAM SAVDOSI BILAN SHUGULLANUVCHI SHAXS

Written by

Odam savdosi bilan shugullanuvchi shaxs - mustaqil ravishda yoki bir guruh shaxslar tarkibida odam savdosi bilan bog`lik xar kanday harakatni sodir etuvchi jismoniy yoki yuridik shaxs, shuningdek o`z harakatlari bilan odam savdosiga ko`maqlashadigan, xuddi shuningdek, garchi o`z mansab vakolatlariga kura to`sqinlik qilishi va karshi kurashishi shart bo`lsa ham, odam savdosiga to`sqinlik qilmaydigan yoki kurashmaydigan mansabdor shaxs.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ODAM SAVDOSIGA KARSHI KURASHISH

Written by

Odam savdosiga karshi kurashish - odam savdosini oldini olish. Uni aniklash, unga chek kuyish. Uning okibatlarini minimallashtirish, odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko`rsatish bo`yicha olib boriladigan faoliyat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ODAM SAVDOSI

Written by

Odam savdosi - kuch bilan taxdid qilish yoki kuch ishlatish yoxud boshqamajburiy shakllardan foydalanish, ugirlash, firibgarlik, aldaщ,xokimiyatni suiiste`mol qilish yoki vaziyatning kaltisligidanfoydalanish orkali yoxud boshqa shaxsni nazorat qiluvchi shaxsningroziligini olish uchun tulovlar yoki manfaatdor etish evaziga ogdiribolish orkali odamlardan foydalanish maqsadida ularni yollash, tashish,topshirish, yashirish yoki qabul qilish. Odamlardan foydalanish boshqash&xslarning foxishaligidan foydalanishni yoki ulardan shaxvoniy foydalanishning boshqa shakllarini, majburiy mehnat yoki xizmatlarni, kullik yoki kullikka uxshash odatlarni, erksiz xolat yoxud inson a`zolari yoki tukimalarini ajratib olishni anglatadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

NOGIRONLARNI IJTIMOIY XIMOYA QILISH

Written by

Nogironlarni ijtimoiy ximoya qilish - nogironlarga o`z huquq va erkinliklarini yuzaga chiqarishga, boshqa fukarolar bilan teng imkoniyatga ega bo`lishlariga, turmush faoliyatlaridagi cheklashlarni bartaraf etishga, ularni tulakonli hayot kechirishlariga, jamiyat ikgisodiy va siyosiy turmushida ishtirok etishlariga imkon beradigan kulay sharg-sharoit yaratish, davlatning nogironlarga oid siyo sati. Davlat nogironlarni ijtimoiy ximoya qilishni ta`minlab, tegishli davlat dasturlarida nogironlarning extiyojlarini xisobga olish, salomatligini saqlash, mehnat qilish, bilim olish va kasb-xunarga Urgatish, uy-joyli bo`lish va boshqa ijtimoiy yordam berish yo`li bilan ularning kamol topishlari, ijodiy va ishlab chiqarish imkoniyatlarini hamda kobiliyatlarini ro`yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoit yaratib beradi.ijtimoiy yordam va ximoyaga muxtoj hamda konunda belgilangan tartibda nogiron deb topilgan bola.

Thursday, 19 December 2019 00:00

NOGIRONLAR REABILITATSIYASI

Written by

Nogironlar reabilitatsiyasi - ayrim tur faoliyatni bajarishga bo`lgan nogiron ko`nikmasi va organizm funktsiyasining yukolganligi yoki buzilganligini tiklashga, koplashga yunaltirilgan tibbiy, kasbiy va boshqa tadbirlarning ayrim turlari, shakllari, xajmi, muddati va tartibnni o`z ichiga oluvchi samarali reabilitatsiya tadbirlarining individual dasturi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

NOGIRON BOLA

Written by

Nogiron bola - jismoniy, aqliy yoki sensor (sezgi) nuksonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordam va ximoyaga muxtoj hamda konunda belgilangan tartibda nogiron deb topilgan bola.

Thursday, 19 December 2019 00:00

NARKOMANIYA

Written by

Narkomaniya (giyoxvandlik)- (yunoncha - "narko - maniya"- karaxtlik, maniya - telbalik, jaxl, shod-xurramlik ma`nolarini anglatadi) - narkotik moddalarga o`rganib kolish, ruju kuyish, tabiiy va sintetik zaxarli modtsalarni vaqtincha yoki surunkasiga iste`mol qilish natijasida kelib chiqadigan kasallik holat.Nikox - erkak va ayolning o`zaro munosabatlarini, shuningdek ularning o`zaro huquq va burchlari tizimini tartibga solib turuvchi me`yorlar majmuini o`zida ifodalovchi ijtimoiy institut. Bunday normalar oilaning hayotiy faoliyatida va mavjudligida muxim rol uynaydi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

NAZORATSIZ BOLA

Written by

Nazoratsiz bola - ota-ona yoki ota-ona urnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmaganni ta`minlash, tarbiyalash va unga ta`lim berish bo`yicha o`z majburiyatlarini bajarishdan bo`yin tovlaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik okibatida hulq-atvori nazoratsiz kolgan voyaga yetmagan.