Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

NAZORATSIZLIK

Written by

Nazoratsizlik - bolalarni, ularning hulq-atvorini, bush vakglarini kanday utkazishlarini nazorat qilmaslik, ularning tarbiyasi xakida kaygurmaslik.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MUNOZARA

Written by

Munozara (tarbiya metodi sifatida) - tarbiyalanuvchilarga xissiy- ogzaki ta`sir ko`rsatish asosida ularda ma`naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishga yunaltirilgan baxs-munozara usuli.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MEXRIBONLIK UYLARI

Written by

Mexribonlik uylari - yetim va ota-onalarining yoki boshqa konuniy vaqillarining vasiyligisiz kolgan bolalar uchun davlat tomonidan ochilgan ta`lim-tarbiya muassasasi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MIKROOMILLAR

Written by

Mikroomillar - muayyan shaxslarga ta`sir qiluvchi omillar bo`lib, bunda oila, kushnilar, tengdoshlar guruhlari, tarbiya muassasalari, turli ijtimoiy, diniy, davlat, xususiy tashqilotlar kiradi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MEZOOMILLAR

Written by

Mezoomillar (mezo - o`rta) - xudud va yashash joyidagi ommaviy aloka tarmoklari, u yoki bu submadaniyatga tegishliligiga kUra ajratilgan guruhlarning ijtimoiylashuvining shart-sharoitlari. Mezoomillar etnik qurilmalarni shakllantirish jarayoniga, mintakaviy sharoitlarga hamda shu xududning OАVlariga ta`sir qiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MAKROOMILLARGA

Written by

Makroomillarga (makro - katga) - davlat, xalq, jamiyat, shuningdek bo`larga demografik ijtimoiy, siyosiy, yekologik ya`ni yerning barcha axolisining ijtimoiylashuviga ta`sir ko`rsatadigan omillar kiritiladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MEGAOMILLAR

Written by

Megaomillar (mega - yeng katga) - kosmos, yer shari va planetar jarayonlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MIKROSOTSIUM

Written by

Mikrosotsium - o`z tarkibiga oila, kUshnichiliq, tengdoshlar guruhdari, turli ijtimoiy, davlat, diniy, xususiy va tarbiyaviy tashqilotlari mavjud, muayyan xududda faoliyat yurituvchi jamiyat.