Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

MEHNAT TARBIYASI

Written by

mehnat tarbiyasi - shaxsga mehnatning moxiyatini chukur anglatish, ularda mehnatga ongli munosabat, shuningdek, muayyan ijtimoiy-foydali harakat yoki kasbiy ko`nikma va malakalarini shakllantirishga yunaltiriyagan pedagogik faoliyat jarayoni; ijtimoiy tarbiyaning tarkibiy kismi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MENTALITET

Written by

Mentalitet (lot. mens - aql, tafakkur) - individ yoki ijtimoiy guruhning, millatning dunyoni ma`lum bir tarzda tushunish va harakat qilishga tayyorligi va mosligi. Mentalitet shaxs yoki ijtimoiy guruhining dunyoni muayyan obrazda qabul qilish, xis qilish va unda tafakkur yuritishning o`z ichiga oluvchi individual va jamoa ong darajaeini ifodalaydi. Mentalitet xalqning uzoq tarixiy rivojlanish natijasida shakllanadi va milliy xarakter, iktisodiy va ijtimoiy hulq atvorning milliy modelini belgilab beradi..

Thursday, 19 December 2019 00:00

MENTALLIK

Written by

Mentallik - insonning olam, o`zining bu olamda gutgan urni xakidagi tasavvurlari asosida yotgan obrazlar tizimi bo`lib, biron-bir davrdagi u bki bu etnik guruhga xos bo`lgan dunyoqarashdir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MAKTABDAN TASHKARI TA`LIM

Written by

Maktabdan tashkari ta`lim - madaniy-estetik, ilmiy, texnikaviy, sport va boshqa yunalishlarda yo`lga kUyiluvchi, bolalar hamda o`smirlarning ta`limga bo`lgan, yakka tartibdagi, ortib boruvchi talab- extiyojlarini kondirish, ularning bush vaqti va dam olishini tashqil etish maqsadida tashqil etiladigan ta`lim bosqichi.Malaka - ongli hatti-harakatning avtomatlashtirilgan tarkibiy kismi.Maishiy reabilitatsiya - o`smir uchun normal yashash sharoitlarini yaratishga karatilgan chora-tadbirlardir.Maktab dezaptatsiyasi - bolaning yosh xususiyatida ta`lim olishidagi kiyinchiliqlar bilan bir katorda hulqiy buzilish xolatlari o`qituvchilar, sinfdoshlari bilan janjalli vaziyatlar kUrinishida namoyon bo`ladi. Bunda surunkali dare koldirish odatlari paydo bo`ladi."Men" kontseptsiyasi - insonning o`zi xakidagi tasavvurlari tizimi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MAKTABGACHA TA`LIM PEDAGOGIKASI

Written by

Maktabgacha ta`lim pedagogikasi - maktabgacha ta`lim yoshvdagi bolalarni tarbiyalash, ularni intellektual, ma`naviy-axloqiy va jismoniy jixatdan kamolotga yetkazish masalalarini o`rganadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MAKTABGACHA TA`LIM

Written by

Maktabgacha ta`lim - bolaning sog`lom, xar tomonlama kamol topib shakllanishini ta`minlovchi, unda o`qishga intilish xissini uygotuvchi, uni muntazam ta`lim olishga tayyorlovchi hamda bola olti-etti yoshga yetguncha davlat va nodavlat maktabgacha ta`lim muassasalari va oilalarda amalga oshiriluvchi ta`lim bosqichi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MAJBURLASH

Written by

Majburlash - talab etiladigan hulq-atvor, harakatni amalga oshirish, belgilangan axloqiy shakllarni yuzaga chiqarish, ijtimoiy intizomni saqlash maqsadida inson yoki ijtimoiy guruhga ta`sir utkazish yo`li bilan tarbiyalash usullaridan biri.

Thursday, 19 December 2019 00:00

MAISHIY REABILITATSIYA

Written by

Maishiy reabilitatsiya - o`smir uchun normal yashash sharoitlarini yaratishga karatilgan chora-tadbirlardir.