Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Written by

o`z-o`zini rivojlantirish texnologiyasi - shaxsda o`z-o`zini boshqarish mexanizmi, evristik - ijodiy sifatlar, amaliy - amaliy-faoliyatli va psixofiziologik, shuningdek, shaxs komponentlarini rivojlantirish soxasi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI KO`ZATISH METODI

Written by

o`z-o`zini ko`zatish metodi - shaxsning aqliy faoliyati bo`lib, o`zining intellektual saloxiyati va kasbi bilan bog`lik bo`lgan sermaxsul ishlarni amalga oshirish metodi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI IDORA QILISH

Written by

o`z-o`zini idora qilish - insonning o`z psixologik va fiziologik holat, hatti-harakatini boshqarish jarayoni.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI BOSHQARISH

Written by

o`z-o`zini boshqarish - jamoaning ijtimoiy axdmiyatli maqsadga erishish uchun yechimlarni tanlash va qabul qilishda jamoa a`zolari mustaqilligining takomillashuvini nazarda tutuvchi hayotiy faoliyatining tashqiliy demokratik shakli.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI BAXOLASH

Written by

o`z-o`zini baxolash - (o`z faoliyatini baxolash) o`qituvchiga o`z faoliyati to`g`risidagi axborot (tajriba)ni jamlashga yordam beruvchi jarayon.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`ZLIKNI ANGLASH

Written by

o`zlikni anglash - o`z hatti-harakatining jamiyat talablariga mosligi, o`z meniga ega bo`lishi, jamiyat a`zolari bilan muloqotga kirisha olishini anglash imkoniyati.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`ZIGA XIZMAT KO`RSATA OLISHI KO`NIKMALARI

Written by

o`ziga xizmat ko`rsata olishi ko`nikmalari - bolaning o`ziga xizmat ko`rsatish uchun zarur bo`lgan malaka va tajribalarga ega bo`lish extiyoji.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI TUTA BILISH

Written by

o`z-o`zini tuta bilish - shaxsning muayyan sharoitlardagi ortiqcha fikrlari, xis-tuygulari, hatti-harakatlarini ongli ravishda tiyib turish, o`z fikri, xissiyoti va harakatlarini maqsadga yunaltira olishdan iborat irodaviy xarakter xislati.