Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI TARBIYALASH

Written by

o`z-o`zini tarbiyalash - shaxsning o`z hatti-harakatlarini idtimoiy axloq nuktai nazaridan taxlil qilish kobiliyati orkali o`zida ijobiy xarakter xislatlarini tarkib toptirishga va salbiy xususiyatlarni bartaraf etishga karatilgan ijobiy faoliyat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI NAZORAT QILISH

Written by

o`z-o`zini nazorat qilish - shaxsning o`z ijtimoiy hamda ruhiy faoliyatini o`zi ongli raviuda nazorat qilib turishdan iborat ijobiy sifati.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI ANGLASH

Written by

o`z-o`zini anglash - inson ongining eng oliy irodasi bo`lib, o`zi xakidagi tasavvurlar, hulq-atvori, faoliyati, extiyojlarini anglashdan namoyon bo`ladi. o`z-o`zini anglash insonning o`z-o`zi, o`z shaxsiy sifatlarini anglashida ifodalanadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`Z-O`ZINI AKTUALLASHTIRISH

Written by

o`z-o`zini aktuallashtirish - insonning o`z shaxsiy imkoniyatlarini to`liq aniklashga va rivojlantirishga karatilgan doimiy intilish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

O`ZARO MUNOSABATLAR

Written by

o`zaro munosabatlar - jamoada ijtimoiy psixologik iklimni shakllantirish asosi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

EKZISTENTSIALIZM

Written by

Ekzistentsializm - tarbiyani shaxsning o`z-o`zini namoyon qilishi va ro`yobga chiqarishi uchun sharoit yaratishini targib etishga karatilgan pedagogik-falsafiy qarashlar tizimi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

EGOTSENTRIZM

Written by

Egotsentrizm - shaxsning tafakkur va dщkatini butkul o`z-o`ziga yunaltirishi bilan belgilanadigan xolat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

E`TIKOD

Written by

E`tikod - dunyoqarash negizida aks etuvchi ijtimoiy- falsafiy, huquqiy, ma`naviy-axloqiy, estetik iktisodiy, hamda ekologik bilimlarning takomillashgan kurinishi; muayyan g`oyaga cheksiz ishonch.