Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

DEVIATSIYA XODISASI BOLA

Written by

Deviatsiya xodisasi bola-(o`smir)ning u yoki bu xususiyatlariga o`z vaqtida e`tibor karatmaslik natijasida paydo bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DEVIATSIYA XODISASI

Written by

Deviatsiya xodisasi - tarbiyalash ogir, qabul qilingan me`yor va koidalarga tarbiyalanuvchi tomonidan amal qilinmasligidir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DEVIANT HULQ

Written by

Deviant hulq-atvor-hulqiy ogishganlikning bir turi bo`lib, o`smirning yoshiga muvofik bo`lmagan ijtimoiy hulq-atvor me`yor va koidalarining buzilishi bilan bog`lik bo`lgan mikrosotsium munosabatlar (oilaviy, maktabdagi) va kichik jinsiy yosh ijtimoiy guruhlari uchun xarakgerli bo`ladi, ya`ni hulq-atvorning bu tipini intizomsizlik deb atash mumkin. Deviant hulq-atvorning yorkin namoyon bo`lishiga namoyish, agressiya, o`qishdan kochish va daydiliq, bolalar va o`smirlar o`rtasidagi arokxUrlik, giyoxvandlik va u bilan bog`lik gayriijtimoiy harakatlar, jinsiy tavsifdagi gayriaxloqiy hatti-harakatlar, o`ziga suikasd qilishga urinishlar misol bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DEVIANT HULQ

Written by

Deviant hulq-atvor - ijtimoiy yoki axloqiy normalarga moe kelmaydigan hulq-atvor.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DEVIANT HULQ

Written by

Deviant hulq-atvor - (lot. deviatio - ogish) - ijtimoiy normativlar va me`yorlardan ogib ketuvchi hatti-harakat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DEVIATSIYA

Written by

Deviatsiya - guruhiy me`yorlardan ogib ketuvchi deb baxolanuvchi hulq- atvor va hatti-harakat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DAROMAD

Written by

Daromad - oilaning daromadi, unda bolani kiyim-bosh, o`yinchoklar, o`quv kurollari bilan ta`minlash, kushimcha ta`limni tashqillashtirish uchun imkoniyatning mavjudligi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

DAVLAT TA`LIM STANDARTI

Written by

Davlat ta`lim standarti - 1) ta`lim olish shaklidan katьiy nazar bitiruvchilar erishishlari zarur bo`lgan ta`lim darajasini belgilovchi asosiy hujjat; 2) o`quv fani bo`yicha ta`limning yakuniy natijalarini belgilovchi asosiy hujjat; 3) ta`lim dasturlari mazmunining minimumi, o`quvchilar tomonidan bajariladigan o`quv ishlarining maksimal xajmi, shuningdek, bitiruvchilarning tayyorgarlik darajalariga kumiluvchitalablar.