Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

GURUHLI HAMKORLIK

Written by

guruhli hamkorlik - kishilar majmui (guruhi)ning biron-bir omil bilan bog`lik bo`lgan munosabati: moddiy-iktisodiy axvol, vazifaviy- ijtimoiy ahamiyat, manfaatlar umumiyligi, ma`lumot darajasi va tavsifi, yosh va x.k. guruhli hamkorlik funktsional, ya`ni biror ijtimoiy vazifani bajarish jarayonida sodir bo`lishi mumkin. guruhdarning birgalikdagi harakatlanishida yuzaga chiqadigan munosabatlarni tavsifiga kura betaraf, hamkorlik, kurashga ajratish mumkin. Betarafi, bu shunday vaziyatki, unda bir guruh birgalikda harakat qilayotgan boshqa guruhlarga xalakit qilmaydi. Lekin katьiy betaraflikni saqlagan takdirda ham muayyan gurx tomonlardan biri o`z samimiyatini yoki yoktirmasligini xis etadi. hamkorlik guruh munosabati va o`zaro birdamligi turi bo`lib, muayyan birgalikdagi faoliyatni bajarishda shu faoliyatning asosiy konuniga buysundirilgan kuch-gayratlar birligini tashqil etadi. Bunda manfaatlar, maqsadlar umumiyligi va harakatlar birligi namoyon bo`ladi. Kurashlar turli xil turli darajadagi keskinlikka ega bo`ladi, turli vositalar va usullarda amalga oshiriladi, birok ular asosini kurashga kirishgan guruhlar o`rtasidagi nizo tashqil etadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

GURUHIY MUTANOSIBLIK

Written by

guruhiy mutanosiblik - guruh hamjixatligining ijtimoiy-ruhiy ko`rsatkichi b^lib, unda guruh a`zolarining o`zaro nizolarsiz muomala qilishi va muvofshtsshk imkoniyatlari aks etadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

GURUH ME`YORLARI

Written by

guruh me`yorlari - xar bir guruh joriy etgan amaldagi tartib-koida va talablar majmui bo`lib, u guruh a`zolari hatti-harakatlarini tashqil etishda ularning o`zaro munosabatlari, harakatlari va muomalasida muxim ahamiyat kasb etadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

GURUHIING IJTIMOIY PSIXOLOGIK IKLIMI

Written by

guruhiing ijtimoiy psixologik iklimi - guruh xar bir a`zosining faoliyatiga ta`sir qiluvchi guruhdagi munosabatlarning dinamik maydoni.

Thursday, 19 December 2019 00:00

GIYOXVANDLIK VOSITALARI

Written by

Giyoxvandlik vositalari - maxsus ro`yxatga kiritilgan va davlat tomonidan nazoratga olingan, giyoxvandlikni keltirib chiqaruvchi sintetik preparat (vosita) va usimliklar

Thursday, 19 December 2019 00:00

GIYOXVANDLIK

Written by

Giyoxvandlik - narkotik moddalarga o`rganib kolish, ruju kuyish, tabiiy va sintetik zaxarli modtsalarni vaqtincha yoki surunkasiga iste`mol qilish natijasida kelib chiqadigan kasallik holat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

GENOFOND

Written by

Genofond - turli gen (irk)larning tarkalishi nisbiy mikdor va tarkibiy sifati hamda u yoki bu organizmning tarkalganligi. Merosiy belgilarni o`rganish va anikdash inson genetikasini uchun ham, jonivorlar hamda usimliklar genetikasi uchun ham muxim ahamiyatga ega. Genlarning ketib kolishi yoki kirib kelishi x,isobiga genofond sezilarli darajada ijobiy yoki salbiy bo`lishi mumkin, bunda uning moslashish imkoniyati oshadi yoki pasayadi. Xozirgi vaqtda genofondni saqlash muammosi dunyoning barcha mamlakatlari uchun dolzarb masalaga aylangan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

GEROPSIXOLOGIYA

Written by

Geropsixologiya - gerontologiya va yosh psixologiyasining keksa hamda kari yoshdagi shaxslar ruxiyati hamda hulq-atvorining o`ziga xosliklarini o`rganish uchun umumpsixologik vositalar va usullardan foydalauvchi tarmogi. qarishdagi umumiy fiziologik tavsiflar va hulq-atvorning o`ziga xosliklar bir-biri bilan bog`likligini, shuningdek, faoliyat tavsifi va qadriyatlar yunalishi o`zgarishini yuzaga keltiradigan shaxsiy siljishlarni o`rganadi. Insonning faol va tulakonli hayotini o`zaytirish vositalarini izlash geropsixologiyaning asosiy maqsadi xisoblanadi.