Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

ETNOPEDAGOGIKA

Written by

Etnopedagogika - xalq milliy an`ana, ijtimoiy tajriba, ma`naviy- ma`rifiy, madaniy-etnik qadriyatlarining psixologik-pedagogik asoslarini aniklash va amaliyotga tadbik etishga karatilgan pedagogika fani tarmogi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ETNOS

Written by

Etnos - bu tarixan bir xududda shakllangan, til, madaniyat, ruxiyatniig umumiy, nisbatan barkaror xususiyatlariga ega bo`lgan, shuningdek boshqa shunday to`zilmalardan o`z-o`zini anglashi bilan ajralib turuvchi insonlar majmuasidir. Biron - bir etnosga mansublik tugilishdanok bo`lmay, ijtimoiylashuv, shaxsning muayyan madaniy soxadagi shakllanishi, bolaning axloqiy steriotiplarni o`zlashtirishi davomida namoyon bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

ESTETIK TARBIYA

Written by

Estetik tarbiya - o`quvchilarni tabiat, ijtimoiy va mehnat munosabatlari, turmush go`zalligini idrok etish, to`g`ri tushunishga urgatish, ularning badiiy didini ustirish, ularda go`zallikka muxabbat uygotish va hayotiga go`zallik olib kirish kobiliyatini tarbiyalash jarayoni; ijtimoiy tarbiyaning tarkibiy kismi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

EMPATIYA

Written by

Empatiya - dunyoga boshqalar nazari bilan qarash, uni boshqalar kabi tushunish, boshqalarning hatti-harakatlarini ularning nuktai nazariga kura qabul qilish va shu bilan birga o`zining tushunchasini bildirishga kodirlik.

Thursday, 19 December 2019 00:00

EMOTSIONAL ZARARLANNSH

Written by

Emotsional zararlannsh - bevosita emotsional xolatlarni o`zatish orkali ta`sir ko`rsatish (qo`l, yuz hatti-harakatlari, intonatsiya).

Thursday, 19 December 2019 00:00

EGOIZM (SHAXSIYATPARASTLIK)

Written by

Egoizm (shaxsiyatparastlik) - shaxsning o`z qiziqishi doirasiga bog`lanib kolishi, boshqa odamlar va narsalarga nisbatan o`zining dastlabki bilimiga oid qarash yoki fikrini o`zgartira olmasligi, xatto o`z tajribasiga karama-karshi axborotlarga moslasha bilmasligidan iborat xususiyati.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSNING HAYOT TARZI

Written by

Shaxsning hayot tarzi - maqsadga muvofik shakllangan qiziqishlar, faoliyat turlari va hayot yo`llari tizimi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSNING UMUMIY XISLATLARI

Written by

Shaxsning umumiy xislatlari - insonning ijobiy belgilari va sifatlari.Shaxsning o`z -o`zini rivojlantirishi - bu insonning o`z hayotiy faoliyatining sub`ektiga aylanishidir. Sub`ektlik - insonning hayotdagi faol, mustaqil holat va maqomi. U inson tugilishidanok unga xos bo`lib, uning ilk psixologik namoyon bo`lishi bolaning jonlanishi xisoblanadi. Yosh utgan sari u o`z shakllarini o`zgartiradi - insonda axloqiy, estetik, ijtimoiy va psixologik ko`zgatuvchi sabablar paydo bo`ladi. Inson o`z- o`zini anglash, muomala va faoliyat sub`ektiga aylanadi. Bu faollik ham shaklan ham mazmunan o`zgaradi. Inson kanchalik yoshi utsa u shunchalik kuprok o`z-o`zini rivojlantirish sub`ekti bo`ladi.