Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

АFFEKTIV BUZILISHLAR

Written by

Аffektiv buzilishlar - emotsional soxaning buzilishi bo`lib, kuchli asabiylashish, aeabiylashish darajasining tushib ketishida namoyon bo`ladi. (psixopatiya, befarqlik). bo`lar markaziy nerv sistemasining funktsional va organik buzilishi okibatida yuzaga keladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

АUTOGEN MASHK

Written by

Аutogen mashk (autotrening) - ichki a`zolar funktsiyasi, harakat faoliyati buzilganda o`z-o`zini ishontirish va o`z-o`zini boshqarish orkali shu xolatdan forig bo`lishiga olib keladigan psixoterapiya (ruhiy davolash) usuli, maxsus mashklar majmui.

Thursday, 19 December 2019 00:00

АUTOTRENING

Written by

Аutotrening - o`z-o`zini ishontirishga asoslangan maxsus mashkdar majmui.

Thursday, 19 December 2019 00:00

АSRAB OLISH

Written by

Аsrab olish - huquqiy hujjat, unga asosan asrab oluvchi va asrandi o`rtasida huquqiy munosabat (shaxsiy va mulkiy) ota-onalar va kondosh bolalar o`rtasida urnatiladi, fakat balogatga yetmagan, 18 yoshga tulmagan shaxsgina asrab olinadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

АSOTSIAL HULQ

Written by

Аsotsial hulq - (yunon. a - inkor va social is - ijtimoiy) - aloxida olingan shaxs yoki odamlarning ijtimoiy-salbiy sabablar asosida yuzaga keladigan ijtimoiy hayoti shakli bo`lib, bunday hatti-harakat boshqa shaxs, ijtimoiy guruh va xatgo jamiyatga nokulayliklar yoki zarur yetkazishi mumkin (masalan, ichqiliqbozlik yoki jinoyatchiliq).

Thursday, 19 December 2019 00:00

АSOTSIAL OILALAR

Written by

Аsotsial oilalar - bu oilalarda ota-onalar gayriaxloqiy va gayrihuquqiy hayot tarzini olib borishadi, yashash sharoitlari oddiy tozalik-gigienik talablarga javob bermaydi. Bolalar tarbiyasi bilan, albatga, xech kim shugullanmaydi, bolalar nazorasiz kolib ketishadi, rivojlanishda ortda kolishadi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

АNTROPOLOGIYA

Written by

Аntropologiya - 1) odamning kelib chikishi, evolyutsiyasi, odamzod irklarining paydo bo`lishi, odamning tana to`zilishidagi normal farq - tafovut, o`zgaruvchanlik xakidagi fan; 2) insonning biologik tabiatini o`rganuvchi fan.

Thursday, 19 December 2019 00:00

АNOMAL BOLALARNI O`QITISH, TARBIYALASH VA RIVOJLANTIRISH

Written by

Аnomal bolalarni o`qitish, tarbiyalash va rivojlantirish -korrektsion pedagogikaning asosiy tushunchalari b^lib, nuksonning darajasi va to`zilishiga mos keladigan metod hamda vositalar yordamida anomal bolalarni faol ijtimoiy hayot va mehnatga tayyorlash, ularda fukarolik sifatlarini shakllantirish.