Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSNING YUNALGANLIGI

Written by

Shaxsning yunalganligi - anik vaziyatlardan katьiy nazar, shaxs faoliyatini yunaltirib turuvchi katьiy motivlar majmui.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSNI SHAKLLANTIRISH

Written by

Shaxsni shakllantirish - shaxs takomillashuvidagi o`zgarishlar, ,ma`naviy-axloqiy, aqliy, jismoniy rivojlanishini ifodalovchi xolat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXS XUSUSIYATLARI

Written by

Shaxs xususiyatlari - muayyan shaxsning boshqalardan farqdi o`ziga xos xususiyat va belgilari, ularning umumiyligini ko`rsatib turuvchi jixatlari.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSNI TADKIK ETISH METODLARI

Written by

Shaxsni tadkik etish metodlari - inson shaxsining namoyon bo`lishini o`rganuvchi usul va metodlar majmui.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSIYATLI YONDASHUV

Written by

Shaxsiyatli yondashuv - pedagogning tarbiyalanuvchiga o`z tarbiyasi va rivojlanishiga ongli yondashadigan shaxs sifatida qarashini ifodalovchi yondashuv.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSNING TURMUSH FAOLIYATI CHEKLANGANLIGI

Written by

Shaxsning turmush faoliyati cheklanganligi - o`z-o`ziga xizmat qilish, harakatlanish, yo`lni topa olish, muloqot qilish, o`z hatti- harakatini nazorat etish, shuningdek, mehnat faoliyati bilan shugullanish kobiliyati yoki imkoniyatini tula yoki kisman yo`qotish.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSLARARO MUOMALA

Written by

Shaxslararo muomala - insonlar orasida alokalar urnatishning murakkab jarayoni. Pedagogik jamoada shaxslararo muomalaning kuyidagi xususiyatlari to`g`rilanishga muxtoj: ba`zi pedagoglarning sabrsizligi, irodasizligi, kasbdoshlarini tinlay olmaslik, o`z maqomini oklash.

Thursday, 19 December 2019 00:00

SHAXSLARARO MUNOSABATLAR

Written by

Shaxslararo munosabatlar - ommaviy ijtimoiy psixologik xodisalar bo`lib, bir guruhda bo`lgan va birgalikdagi faoliyat hamda muloqot jarayonida bir-biriga ta`sir ko`rsatuvchi shaxslar o`rtasidagi o`zaro munosabatlarda namoyon bo`ladi.