Adabiyotlar 622452 ta
Videodars 982 ta
Audiokitob 2205 ta

 

Ijtimoiy pedagogik atamalar (339)

Thursday, 19 December 2019 00:00

XUSUSIYAT

Written by

Xususiyat - shaxs individual o`ziga xos barkaror jixatlarining majmui, faoliyat va muloqotda yuzaga keladi va namoyon bo`ladi, shaxsning o`zigagina xos bo`lgan odatiy hulq-atvorni anglatadi. Individ xususiyatini bilish, uning hulq-atvorini oldindan bilish extimolini oshiradi va bu kutilayotgan xatga-harakat hulqini to`g`rilash mumkin bo`ladi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

HULQ-ATVOR MADANIYATI

Written by

hulq-atvor madaniyati - kishilar o`rtasida o`zaro munosabatlarning tavsifini tartibga soluvchi va insonning jamiyatga kushilishini yengillashtirish uchun xizmat qiluvchi, boshqa kishilar bilan qabul qilingan va kulay muloqot qilishning shartlarini yuzaga keltiruvchi ma`naviy qadriyatlar, koidalar, me`yorlar va talablar majmui.

Thursday, 19 December 2019 00:00

XARAKTER AKTSENTUATSIYASI

Written by

Xarakter aktsentuatsiyasi - xarakterning aloxida xususiyatlarining uta kuchli ifodalanishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

XARAKTER

Written by

Xarakter - o`quvchi yoki talaba hulqi yoki axloqida namoyon bo`ladiganva unda odat tusiga kirib kolgan eng muxim ruhiy xolatlar.

Thursday, 19 December 2019 00:00

XALQ PEDAGOGIKASI

Written by

xalq pedagogikasi - 1) muayyan xalqning ta`lim-tarbiyasi, mazmuni uning maqsad va vazifalari, shakl, vosita, usul va metoddarini o`zida mujassamlashtirgan pedagogika fanining aloxida tarmogi; 2) tarbiyaning maqsad va vazifalari borasida muayyan xalqning hayotiy tajribasi hamda turmush tarzida shakllangan amaliy qarashlar majmui; muayyan jamiyatda yashash uchun xar bir odam amal qilishi shart sanalgan va urf-odat, u dum, hulq-odob, marosim, an`ana, turmush tarzi, badiiy ijod, o`yin singari empirik vositalarda namoyon bo`ladigan amaliy faoliyat hamdir.

Thursday, 19 December 2019 00:00

XAYRIYA (XAYRIYA QILISH)

Written by

Xayriya (xayriya qilish) - xislat va foydali harakat, bu yaxshiliqka olib keladi; boshqalarga yaxshiliq qilish, kambagallarga yordamlashish; yakka shaxslar va tashqilotlar (umuman, davlat, xususan, korxonalar, firmalar, jamgarmalar va b)ning kambagallar, kam ta`minlanganlarga raxm-shafkat yuzasidan moddiy yordam ko`rsatishi.

Thursday, 19 December 2019 00:00

FUKAROLIK TARBIYASI

Written by

Fukarolik tarbiyasi - fukarolik tushunchasining moxiyatini anglatish orkali o`quvchilarda yuksak darajadagi fukarolik madaniyatini shakllantirish, ularni xalq, Vatan, jamiyat uchun fidoiy fukarolar etib tarbiyalashdan iborat.

Thursday, 19 December 2019 00:00

FUKAROLIK

Written by

Fukarolik - huquqiy va axloqiy me`yorlarga ongli rioya etish, ma`lum huquqlardan foydalanish hamda burchlarni bajarishga mas`ullik bilan yondoshuv, mehnat jarayoni va jamoadagi faollik, ma`naviy yetuklik asosida muayyan davlatga mansublik.